Search
Close this search box.

Město Orlová letos vybuduje tři nová hřiště

První bude umístěno uprostřed sídliště na V. etapě, v místě stávajícího hřiště s běžeckou dráhou. Travnatá plocha bude zachována, avšak přírodní trávník bude nahrazen trávníkem umělým. Vznikne běžecká dráha s povrchem ze sportovní umělé hmoty, uprostřed bude multifunkční hřiště se sportovním umělým trávníkem, hřiště na volejbal a atletické sektory určené pro skok do dálky a vrh koulí. Areál bude oplocen. Předpokládané náklady na realizaci jsou ve výši 10,3 mil. Kč a budou plně hrazeny z rozpočtu města.

Druhé hřiště se nachází v městské části Zimný důl v blízkosti bývalé základní školy. Jedná se o rekonstrukci stávající plochy, která neodpovídá současným trendům a požadavkům na sport a odpočinek. Plochy sportovišť budou opraveny, areál nově doplněn o dětské hřiště, které bude vybaveno herními prvky a lavičkami s odpadkovými koši. Doplněno bude ohrazení zpevněné hrací plochy a chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. Na tento projekt, jehož náklady na realizaci jsou ve výši 1,4 mil. Kč, poskytla Nadace ČEZ v grantovém řízení Oranžové hřiště nadační příspěvek ve výši 1 mil. Kč.

Třetí hřiště vznikne v nově rekonstruovaném lesoparku. Jedná se o skladbu deseti lanových herních prvků, které byly navrženy s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj nejen dětí, ale i dospělých. Celá sestava bude koncipována jako trasa, kterou je možno procházet, ale zároveň lze jednotlivé herní prvky použít i jednotlivě. Hřiště, které bylo navrženo z přírodních materiálů, bude veřejnosti sloužit po celý rok. Náklady ve výši více než 1 mil. Kč budou plně hrazeny z dotace Programu rozvoje venkova.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient