Město Most zrušilo zakázku na rozšíření workoutového hřiště a vyhlásí novou

Veřejná zakázka na realizaci rozšíření workoutového hřiště na Šibeníku byla zrušena. Důvodem je podezření zadavatele, že došlo k tzv. kartelové dohodě, tedy zakázané dohodě dodavatelů týkající se výsledku veřejné zakázky. V řádném termínu byly doručeny nabídky dvou účastníků, přičemž obě byly podány ve stejném typu obálky a nadepsány evidentně totožným rukopisem.

Město tuto veřejnou zakázku vyhlásí neprodleně znovu, tentokrát formou otevřeného řízení. Město Most současně prověří možnost oznámení správního deliktu dodavatele v rámci veřejného zadávání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz