Město modernizuje a rozšiřuje varovný a informační systém

(Aktualizováno před )

Od konce srpna až do druhé poloviny listopadu budou na území města probíhat práce na modernizaci a významném doplnění varovných, informačních a lokálních výstražných systémů.

„Instalace se budou týkat i částí Třebotovice, Kaliště, Zavadilka a Kněžské Dvory. Postupně budou na sloupech veřejného osvětlení měněny či doplňovány hlásiče a během toho se budou provádět nejprve lokální a následně i plošné akustické zkoušky systému tak, aby byla prověřena jeho funkčnost. Na modernizaci systému získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí České republiky, která bude hradit náklady ze 70%. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel s nabídkovou cenou mírně přesahující 13 milionů korun bez daně. Podíl města tak v tomto případě činí necelé 4 miliony korun,“ přibližuje primátor Jiří Svoboda.

Na základě výsledků akustické studie bude celkem osazeno 406 nových bezdrátových hlásičů. Ty zajistí posílení pokrytí na místech s vysokou hustotou obyvatel. V rámci realizace bude rozšířen i počet prvků lokálních výstražných systémů. Ke dvěma zařízením sledujícím hladinu na Dobrovodském a Hodějovickém potoce přibydou další tři hladinoměry na dalších místech potoků Dobrovodského a Kyselé vody. Zcela nově budou umístěny dva srážkoměry na budovách Základních škol Pohůrecká a Oskara Nedbala.

„Demontáž starých a montáž nových akustických prvků bude prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení současného pokrytí města varovným signálem,“ doplnil Jiří Svoboda.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz