Město Mladá Boleslav řeší problémy s nepořádkem u kontejnerů na textil

Mladá Boleslav se potýká s problémy kolem kontejnerů na textil, do kterých vnikají nepřizpůsobiví občané, vytahují textil ven a způsobují nepořádek kolem kontejnerů, ale i v dalších lokalitách. Radní města a jednatel Compagu Miloslav Neuman proto vyjednal se společností Dimatex, která provoz kontejnerů na textil zajišťuje, několik kroků ke zlepšení celé situace.

Již 13. srpna byly přemístěny dva z těchto kontejnerů před sběrným dvorem Sever v ulici 17. listopadu do areálu sběrného dvora Sever a dále k areálu společnosti Compag MB ve Vančurově ulici. Třetí kontejner bude umístěn konce týdne do areálu sběrného dvora Poplužní dvůr.

Protože stávající kontejnery na textil nezamezují v dostatečné míře vniknutí osob do nádob a dávají nepřizpůsobivým občanům prostor pro šíření odpadů po městě, společnost DIMATEX CS, spol. s r.o. nabídla řešení tohoto problému. Provede úpravu šíře vhozového otvoru kontejneru na maximálně 40 cm, aby bylo znemožněno vnikání osob do nádob, ale zachován dostatečně velký vhoz pro igelitku s textilem. Dojde ke zvýšení četnosti svozu (2x za týden) textilu a tím i úklidu kolem nádob na dvojnásobek oproti stávajícímu režimu. Svozový den nebude jako dosud v pátek, ale vždy v pondělí a čtvrtek.

Dále společnost DIMATEX zajistí výměnu stávajících nádob na textil za nádoby s vyšší odolností a s upraveným vhozem. Osm nádob vymění ve dnech 1á. až 19. srpna. Zbylé dva kontejnery ve sběrných dvorech vymění ve dnech 25. a 26. srpna. Zástupce společnosti DIMATEX povede také jednání s neziskovou partnerskou organizací Naděje Mladá Boleslav o osvětě mezi jejich klienty, o možnostech bezplatného odběru textilu v jejich pobočkách a pomoci v řešení situace ve městě.

Sběr použitého textilu ve městě Mladá Boleslav má ekologicky charitativní charakter. Dle statistik MŽP tvoří textil 4% komunálního odpadu, proto je důležité i tuto surovinu třídit a dále zpracovávat. Aby bylo možné zajistit fungování této služby, měli by občané dodržovat následující podmínky:

– textil připravený k vložení do kontejneru vkládejte do menších igelitových obalů (tašek), ne do objemných pytlů. Nevhazujte textil mokrý a znehodnocený ropnými produkty.
– pokud přinesete ke kontejneru textil ve velkém pytli, vyprázdněte ho postupně do kontejneru a v žádném případě neodkládejte volně u kontejneru. V případě, že je kontejner přeplněný, řiďte se pokyny uvedenými na nádobě.

– kdykoliv uvidíte osobu, která vniká do kontejneru, informujte neprodleně městskou policii – bezplatná linka 156.

Občané jsou také žádáni, aby použitý textil a obuv neodkládali u kontejnerů na směsný komunální či tříděný odpad. Odložením odpadu mimo nádobu k tomu určenou dochází k protiprávnímu jednání a dotyčný se vystavuje možnosti postihu. Zároveň tím znečišťuje veřejné prostranství.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.