Město Mladá Boleslav má nový plán rozvoje sociální oblasti

(Aktualizováno před )

Na svém červnovém jednání schválili zastupitelé dlouho plánovaný dokument, plán rozvoje sociální oblasti, na němž se pracovalo téměř dva roky. „Tento plán mimo jiné také mapuje aktuální situaci v sociální síti v našem městě. Samozřejmě ale také stanoví směr dalšího rozvoje sociální oblasti, definuje potřeby a rozvojové priority, a specifikuje opatření, pomocí nichž budou plněny,” vysvětlila důležitost tohoto dokumentu náměstkyně primátora Zdeňka Veškrnová, která má sociální oblast ve městě na starosti.

Jeho součástí je také akční plán sociální oblasti pro rok 2018, který obsahuje už konkrétní souhrn vybraných projektových záměrů. Ty by měly být v dohledné době buď zahájeny, nebo dokonce realizovány. Zabývá se třeba vytvořením transparentních podmínek pro financování sociální oblasti, řeší problematiku bezdomovců, otázku stárnutí populace nebo třeba vznik mobilního sociálního týmu.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz