Search
Close this search box.

Město Litoměřice má schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2019 schválili na čtvrtečním jednání litoměřičtí zastupitelé, a to jednomyslně. Na příjmové stránce dosahuje 559 milionů a výdaje jsou plánovány ve výši 606 milionů korun. Schodek rozpočtu tedy činí částku 47 milionu korun.

Z vlastních rezerv města z minulých let však bude třeba vzít jen 16 milionů korun. Zbytek totiž představují jednak výdaje přesunuté z letošního roku do roku příštího a dále finance z dotace obdržené v minulých letech od Správy úložišť radioaktivního odpadu. Nadále platí, že město Litoměřice hospodaří bez dluhů a na jeho účtech je v tuto chvíli uloženo více než 100 milionů korun.

„Tak jako každoročně i pro příští rok plánujeme z principu opatrnosti nižší daňové příjmy oproti oficiálním prognózám Ministerstva financí. Konečný výsledek pak bývá lepší, než očekáváme, jak ostatně nasvědčuje i tabulka vývoje příjmů a výdajů města v posledních pěti letech,“ uvedl místostarosta Karel Krejza. Podle něj ještě rozpočet v prvních měsících příštího roku dozná změn. Město totiž očekává některé dotace. „Každopádně změny budou souviset pouze s investičními akcemi,“ ujistil starosta Ladislav Chlupáč.

Příkladem může být očekávané zahájení rekonstrukce bývalého vojenského objektu v Jiříkových kasárnách, kde má vzniknou 52 startovacích bytů. Další finančně významnou investiční akcí se stane rekonstrukce části bývalého pivovaru s cílem vytvořit podmínky pro obnovení výroby piva. Pokračovat budou opravy silnic. „Opět je v rozpočtu připraveno zhruba osm milionů korun, za které opravíme povrchy dalších přibližně dvaceti silnic,“ informoval místostarosta Krejza. Město finišuje s opravami školních objektů. Posledními objekty, které ještě nejsou zatepleny, jsou Srdíčko a MŠ v Mládežnické ulici. Na řadu proto přijdou v příštím roce. I nadále mohou počítat s podporou města sportovci, spolky činné v oblasti kultury a další neziskové organizace.

Výraznější investice se týkají i oblasti životního prostředí. Pět milionů korun je vyčleněno do úpravy zeleně v ulici Mezibraní. Připravuje se stavba nové fontány na Vojtěšském náměstí a nákup nových kropících vozů. S ohledem na prašnost dojde i k instalaci prvního mlžícího stožáru v ulici Na Valech. Ve fázi příprav je nejen budování dalšího podzemního kontejneru Na Valech, ale i nový dotační program města určený pro obyvatele. Souvisí s instalací nádrží na dešťovou vodu.

Rozpočet roku 2018

Jak dopadne hospodaření města Litoměřice v roce 2018, bude zřejmé počátkem příštího roku. Každopádně od roku 2013 končil rozpočet města vždy přebytkem. S výjimkou roku 2016, kdy došlo k výraznějším investicím do rozvoje města (např. nákup objektů v kasárnách pod Radobýlem). Více než 43 milionový přebytek rozpočtu roku 2017 byl zase způsoben dotací od Správy úložišť radioaktivních odpadů ve výši 42 milionů. Využívána je postupně na realizaci projektů ekologického charakteru.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient