Plzeň již rok úspěšně testuje koncepci sociálního bydlení

Už víc než rok západočeská metropole testuje svoji koncepci sociálního bydlení – jde o projekt, na nějž získala evropskou dotaci ve výši přes 13 milionů korun. V rámci projektu se již podařilo pomoci mnoha občanům stabilizovat jejich sociální situaci, zajistit bydlení, řešit dluhy nebo najít a udržet zaměstnání. Město Plzeň pomohlo sociálním bydlením například i mladé ženě, jež vyrůstala v pěstounské péči a pro neshody v 18 letech rodinu opustila. Stejně tak poskytlo sociální byt ženě, kterou partner i s její malou dcerou vyhodil ze společné domácnosti. Díky projektu se také podařilo vrátit zpět k rodinám pět dětí, které byly umístěny v ústavní péči. Projekt realizují magistrátní odbor sociálních služeb a bytový odbor.

„Cílem projektu je zajistit dostupnost nesegregovaného bydlení pro osoby z cílových skupin na území města Plzně, vytvoření fungujícího systému sociálního bydlení a metodiky sociální práce s klienty. Na konkrétních případech konkrétních lidí, kteří se ocitli v nouzi, můžeme ukázat, že projekt a naše koncepce fungují,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Ke klíčovým aktivitám patří zejména Sociální a dostupné bydlení s podporou sociálního pracovníka včetně programu prevence ztráty bydlení. Od zahájení projektu bylo zapojeno 38 domácností, z toho už se třemi byla spolupráce úspěšně ukončena. Díky spolupráci se sociálním pracovníkem došlo ke stabilizaci sociální situace, nalezení a udržení si bydlení. „V současné chvíli sociální pracovníci pracují s 35 domácnostmi, z toho ve 14 domácnostech jsou osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby se ocitly v bytové nouzi a sociální bydlení jim pomohlo se zdravotně a sociálně stabilizovat. Z 35 domácností je 11 domácností samoživitelek s malými dětmi. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu jsou k dispozici menší byty, je většina domácností složena z jednotlivců. Díky tomuto projektu se podařilo vrátit zpět k rodinám pět dětí, které byly umístěny v ústavní péči. Všichni nájemci řádně spolupracují se sociálními pracovníky na změně své životní situace – pokud mohou, pracují. V rámci programu prevence ztráty bydlení bylo podpořeno 45 osob, kdy dotyčným pomáhá sociální pracovník najít řešení v případě dluhu za bydlení. Ze 45 osob jich 14 odmítlo spolupráci a u 17 osob/domácností byla spolupráce úspěšně zakončena, a to buď splátkovým kalendářem, případně splacením dluhu,“ uvedl radní města Plzně pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Pomoci se podařilo například paní, která v době začátku spolupráce dlužila jen jeden nájem. „Po prvním kontaktu bylo jasné, že než se situace vyřeší, bude dlužit nejméně dva další nájmy, včetně energií. Nezletilá dcera klientky náhle onemocněla závažnou autoimunitní nemocí. Kvůli péči o dceru přišla klientka o práci. Synovi skončila dlouhodobá brigáda. Z rodiny konečně odešel bývalý manžel, jenž klientku psychicky týral, do domácnosti ale přinášel příjem. Příjem rodiny náhle rapidně klesl a rodina neměla našetřené žádné finanční prostředky,“ přiblížila případ vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková. Se ženou byl sestaven individuální plán, ve kterém bylo stanoveno, že se v první fázi sociální práce v rodině zaměří na uspokojení základních potřeb rodiny. Klientka si požádala o sociální dávky (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, mimořádnou okamžitou pomoc na otop). Klientka nemohla z důvodu destabilizovaného zdravotního stavu dcery nastoupit zpět do práce. Syn založil vlastní rodinu a odstěhoval se. Byla svolána případová konference, které se účastnili zástupci odboru bytového, Úřadu práce ČR, dotyčná žena a sociální pracovníci oddělení sociálního bydlení Odboru sociálních služeb MMP. „Výstupem setkání bylo, že Odbor bytový MMP našel způsob, jak by mohla paní K. požádat o splátkový kalendář, a Úřad práce ČR vyplatil sociální dávky v dřívějším termínu. Dalším krokem bylo požádání o finanční podporu pro klientku u Nadace Terezy Maxové na úhradu dlužné částky, finanční podpora jí byla poskytnuta. Schválení splátkového kalendáře nakonec nebylo nutné – během půlroční spolupráce došlo k celkové stabilizaci rodiny. Dcera nastoupila zpět do školy, klientka si našla přítele, který se nastěhoval do domácnosti a pomáhá krýt náklady na bydlení, syn matce i nadále přispívá na domácnost, i když se odstěhoval, a klientka nastoupila do zaměstnání,“ dodala Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociálního bydlení zmíněného odboru.

Projekt nazvaný Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni je financován z uzavřené výzvy ESF Operační program Zaměstnanost, na území Plzně probíhá od 1. března 2017 a potrvá do 29. února 2020. Celkové uznatelné náklady na něj jsou plánovány 13,8 milionu korun, z toho státní dotace představuje částku zhruba 13,2 milionu korun, město se podílí 694 tisíci korunami.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak