Město Jihlava chystá vyznačení nových BUS pruhů

(Aktualizováno před )

BUS pruhy na frekventovaných ulicích místo pro ostatní řidiče nijak neomezí
Jihlava v současné době dokončuje Plán udržitelné městské mobility. Ten má za cíl udržet a případně zlepšit ve prospěch MHD poměr mezi cestujícími ve veřejné dopravě a v individuální automobilové dopravě. Aby byla MHD přitažlivá, musí být i rychlá, k tomu mohou přispět preferenční opatření MHD.

„Po dobrých zkušenostech s prvními dvěma úseky vyhrazených jízdních pruhů z roku 2015 vznikl v roce 2017 další vyhrazený jízdní pruh na ulici Okružní. V rámci rekonstrukce Brněnského mostu vzniklo také několik dočasných BUS pruhů, které zcela jednoznačně ukázaly, že se jedná o velmi efektivní způsob preference MHD,“ uvedl Karel Trojan z městského odboru dopravy.

Město tedy po částečném vyhodnocení opatření uskutečněných v souvislosti s uzavírkou Brněnského mostu rozhodlo, že na ulici Okružní zůstane větší část vyhrazených jízdních pruhů zachována a zrušen bude pouze pruh ve směru z kopce od křižovatky s ulicí Helenínskou po křižovatku s ulicí Sráznou. „Jeden nový BUS pruh zde ale vznikne, a to na komunikaci od křižovatky s ulicí Demlovou po křižovatku s ulicí Brněnskou ve směru do kopce,“ prozradil Karel Trojan.

Dále město vytipovalo další tři lokality, kde je možné a hlavně účelné vyhrazené jízdní pruhy zřídit. Prvním z nich je ulice Jiráskova v úseku od křižovatky s ulicí Evžena Rošického po křižovatku s ulicí U Tunelu ve směru do centra. Druhým místem je ulice Romana Havelky od sjezdu ze silnice I/38 po okružní křižovatku u Kauflandu. Třetím lokalitou je ulice Pražská.

„Ve všech případech nebude vznikem vyhrazených jízdních pruhů nikterak prostorově omezena individuální doprava,“ upozornil Karel Trojan.

Koncem letošního roku bude tedy Jihlava disponovat více než dvěma kilometry vyhrazených jízdních pruhů. Do všech BUS pruhů bude umožněn vjezd i cyklistům, takže se současně jedná i opatření pro podporu cyklistické dopravy. „Takovýmto rozsahem preference MHD se může chlubit jen málokteré srovnatelně velké evropské město,“ dokončil Trojan.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz