Město Jičín ocení dvanáct dobrovolníků, kteří nezištně pomáhají potřebným

Na začátku letošního adventu město Jičín oficiálně ocení dobrovolníky, kteří ve volném čase pomáhají potřebným. Dne 3. prosince jim v prostorách radnice osobně poděkuje nejužší vedení města v čele se starostou JUDr. Janem Malým. Ocenění převezme 12 občanů. Město chce touto cestou zároveň vzkázat všem potenciálním zájemcům, že i oni se mohou stát dobrovolníky.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín oslovil jičínské organizace, které se věnují pomoci potřebným, aby dodaly nominace. Z 12 dobrovolníků jich deset vykonává činnost pod patronací Oblastní charity Jičín, jeden pod Mateřským centrem Kapička a jeden pod Sociálními službami města Jičína.

Záběr dobrovolnických aktivit napříč nominovanými je velmi pestrý. Každý pomáhá způsobem, který je mu blízký, a na základě toho, co jej samotného zajímá. Jeden z oceněných dobrovolníků například radí s informačními technologiemi a stará se o databázi dobrovolníků. Také zde máme náhradní babičku, která se stará o dvě malé děti, s nimiž tráví čas procházkami, hraním, hlídáním a doprovázením do školky. Dobrovolníci navštěvují mnoho míst. Například domov pro seniory či nemocnici, ale i konkrétní rodiny a osoby. Anebo představují nezbytnou pomoc pro velké, známé akce, jako je například Tříkrálová sbírka. Mnozí také předkládají své odborné znalosti. Bez ochotné, nezištné činnosti, kterou tito lidé vykonávají ve svém volném čase a z vlastního přesvědčení, by pomoc potřebným nemohla dosáhnout takové úrovně, v jaké je poskytována dnes.

„Myslím, že dobrovolníci jsou úžasní lidé. Věnují svůj čas a svoji energii pro ně cizím lidem a nic za to nečekají. Prostě jim to přijde normální a správné. Alespoň to tak říkají na schůzkách, které pro ně pořádáme,“ vysvětluje ředitel Oblastní charity Jičín Bc. David Rejlek. „Není neobvyklé, že mezi dobrovolníkem a tím, komu pomáhá, vznikne přátelský vztah, který trvá i potom, co je dobrovolnická činnost oficiálně ukončena. Ti lidé si pak vystačí sami, bez nás. A to je asi jedna z nejhezčích věcí na celém dobrovolnictví. Dáváme příležitost k setkání lidem, kteří by se jinak nepotkali. A oni zjistí, že sami sebe navzájem obohacují. Moc rád pak poslouchám jejich vyprávění o tom, co dělají. Přinášejí do života kolem sebe něco obyčejného a zároveň krásného,“ rozvádí.

Od starosty města JUDr. Jana Malého si vyslechnou děkovná slova. Každý z nich převezme oficiální list města Jičína a také malou pozornost. Dobrovolníci byli oceňováni i v minulosti, avšak toto velké, oficiální poděkování v prostorách radnice se koná poprvé.

Možnosti jsou otevřené každému, kdo by o dobrovolnictví jakéhokoliv charakteru měl zájem. Pomáhat lze skutečně jakkoliv a v jakémkoliv věku. Jak starší, tak mladší lidé jsou vítáni. Potřební jsou ti, kteří se chtějí setkávat přímo s potřebnými, ale i ti, kteří se chtějí starat o to, aby vše fungovalo, dále lidé komunikativní, již se nebojí hovořit, a lidé s různými zájmy, jež by šly uplatnit v charitativní a sociální činnosti. Cítíte-li, že vás dobrovolnictví zajímá, neváhejte nezávazně zkontaktovat Oblastní charitu Jičín (tel. 733 741 692, dobrovolnici@charitajicin.cz), Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín nebo jinou organizaci v Jičíně.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient