Search
Close this search box.

Město Jeseník investovalo do opravy komunikací

Nový asfaltový povrch dostaly během posledních dvou měsíců tři komunikace v Jeseníku.Zcela nedávno příjezdová cesta ke sportovní hale spolu se silnicí „horní“ Dukelská a koncem září Lipovská ulice v úseku od železničního přejezdu k Penzionu U Petra. Zatímco v prvních dvou případech se jedná o investici města, v posledně jmenovaném stavbu financovala Správa silnic Olomouckého kraje.

„Byli jsme domluveni s touto krajskou organizací, že komunikaci v Lipovské ulici opraví poté, co dojde k rekonstrukci inženýrských sítí a město Jeseník vybuduje podél této frekventované cesty chodník,“ řekl Jiří Uher, vedoucí oddělení investic. Jak dále uvedl, investiční akce města nezahrnovala jen samotný chodník o délce zhruba 650 metrů, ale také výstavbu dešťové kanalizace, autobusové zastávky, přeložky inženýrských sítí, osvětlení přechodů pro chodce a vybudování nového připojení do obytné zóny v Kalvodově ulici z důvodu oddálení vjezdu od železničního přejezdu. Stavbu za téměř 7 milionů korun s DPH financovalo město Jeseník, z toho 90 % způsobilých nákladů pokryla dotace Integrovaného regionálního operačního programu. „Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dopravy v Lipovské ulici, k čemuž došlo vybudováním chodníku pro pěší a vyloučení tohoto způsobu dopravy z tělesa silnice III. třídy,“ dodal Jiří Uher.

Se stejným záměrem, zvýšit bezpečnost chodců, se stavbaři pustili do realizace nového chodníku v ulici „horní“ Dukelská. Ten je součástí investiční akce, která zahrnuje dvě stavby v této části města v celkové ceně cca 6 milionů korun. Tou první je rekonstrukce příjezdové cesty ke sportovní hale včetně přilehlého parkoviště na pozemcích města Jeseník. „Druhá část zahrnuje výstavbu zmíněného chodníku a celkovou rekonstrukci místní komunikace v horní části ulice Dukelská od křižovatky s ulicí B. Němcové po křižovatku s ulicí Vrchlického. Součástí investic je nové veřejné osvětlení, odvodnění a celková rekonstrukce povrchů,“ vysvětlil Jiří Uher. Obě komunikace v Dukelské ulici už v minulých dnech dostaly nový asfaltový povrch, stavba chodníku bude kompletně dokončena do konce listopadu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient