Město Jesenice podstoupilo Genderový audit

(Aktualizováno před )

V měsíci květnu tohoto roku podstoupil Městský úřad Jesenice tzv. Genderový audit. Co to vlastně znamená? Genderový audit je sociální typ auditu a nechávají si ho zpracovat firmy a organizace, kterým záleží na zaměstnancích a firemní kultuře. Kromě rovných příležitostí mužů a žen, audit zkoumá také společenskou odpovědnost, prorodinnou a proseniorskou politiku, tzv. work-life balance politiku (slaďování rodinného a pracovního života). Všechna uvedená témata jsou v dnešní době často předmětem diskuzí, obzvláště pak otázka společenské odpovědnosti a slaďování rodinného a pracovního života.

Genderový audit mapuje, analyzuje, sonduje, nekritizuje a nenařizuje. Následně doporučuje postupy, inspirace či jiné příklady dobré praxe týkající se zkoumaných témat, které auditovaná organizace může využít. Audit je veden podle vládní metodiky. V zahraničí má více než třicetiletou tradici.

„V Jesenici vnímáme trendy a potřeby moderní společnosti, proto jsme neváhali a přijali nabídku účasti v projektu Evropské Unie – Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů, v jehož rámci náš úřad prošel Genderovým auditem,“ vysvětluje paní starostka Radka Vladyková. „Jako stále se rozrůstající město, přibývá na úřadě agendy, a my se bohužel dlouhodobě potýkáme s nedostatkem pracovních sil. Přitom se maximálně snažíme vést úřad jako otevřený a přístupný veřejnosti. Jedním z důvodů, proč jsme tento audit podstoupili byla myšlenka zjistit, jak si vedeme v očích našich zaměstnanců. Audit nám poskytl skvělou příležitost zjistit, v jakém směru se zlepšovat, kde máme rezervy. Některé nedostatky jsme zvládli odstranit okamžitě, na některých doporučeních jsme začali pracovat.“

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz