Město Hořice získalo dotaci 11,6 mil. Kč na modernizaci autobusového nádraží

Město Hořice bylo úspěšné s další dotační žádostí, která řeší zejména zcela nedostatečné zázemí autobusového nádraží tj. výstavbu nové autobusové haly včetně adekvátního zázemí a revitalizaci části odjezdového „perónu“.

Autorem architektonického návrhu je Ing.arch. Martin Pour – Hořice, autor technické projektové dokumentace Ing.Aleš Petřík – Rohoznice a projekt revitalizace odjezdových terminálů a dopravního řešení zpracovala firma Highway Desing Hradec Králové – Ing. Jiří Nývlt.

V letošním roce město Hořice začne realizovat přípravnou fázi projektu „Modernizace přestupního terminálu“ z dotační výzvy IROP. Rozpočet projektu na odbavovací halu včetně terminálu a všech souvisejících nákladů je cca 13 milionů Kč, z toho dotace z IROP 11 milionů, dotace z rozpočtu ČR 650 tisíc Kč, spoluúčast města je 1,3 milionů Kč.
V současné době již čekáme pouze na obdržení písemného rozhodnutí o přidělení dotace a zároveň připravujeme výzvu pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba bude realizována zhruba do poloviny roku 2020 a předpokládaný termín kolaudace a uvedení stavby do užívání je naplánován do konce roku 2020. Zahájení vlastní stavební realizace se předpokládá již na jaře roku 2019.

Projekt „Modernizace přestupního terminálu v Hořicích“ zahrnuje tyto hlavní aktivity: Vybudování odbavovací haly v prostoru terminálu. Hala bude sloužit jako zázemí pro cestující (úkryt při zhoršeném počasí, místo pro odpočinek, informační zázemí včetně elektronického informačního systému, WC atd.). Součástí terminálu bude také bezplatná úschovna kol (parkovací systém B+R). Kapacita této úschovny bude minimálně 32 stání pro kola. Součástí projektu je i instalace prvků bezbariérového pohybu v prostoru terminálu (varovné, signální a kontrastní pásy + vodící linie). Tyto prvky naváží na síť bezbariérových tras ve městě a umožní tak osobám se zhoršenou schopností pohybu spojení mezi terminálem a dalšími důležitými místy ve městě. Bude také vybudována nová zastávka č. 12, která bude sloužit především jako výstupní prostor. Součástí projektu jsou další stavební úpravy v prostoru terminálu, především na silničním a chodníkovém tělesu (výměna silničních obrub, předláždění nástupních ploch, výměna přístřešku u zastávky č. 11, rozšíření stávající komunikace podél zastávky č. 11 a nové zastávky č. 12 tak, aby byl zajištěn bezkolizní průjezd autobusů. V rámci projektu vzniknou nově i dvě parkovací místa v režimu K+R vzdálené cca 35 m od terminálu.

Vedení města děkuje všem, co se spolupodíleli na získání této velmi zajímavé dotace a pevně věří, že touto realizací dojde ke zkvalitnění dalšího veřejného prostoru v našem městě a konečně zde bude i odpovídající objekt pro informaci o odjezdech i příjezdech autobusů vč. sociálního zázemí a dalších prostor.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.