Search
Close this search box.

Město hledá způsob, jak lépe zabezpečit školní prostředí

Jak snížit výskyt hrozby útoku ozbrojeného člověka ve školním prostředí? Jak zajistit školní budovy proti vstupu cizích osob? Najít vhodné řešení je cílem letošního Programu prevence kriminality, který bude pod taktovkou Ministerstva vnitra jako vyhlašovatele programu realizovat město Litoměřice. Mimo jiné má projekt vést i ke zvýšení schopnosti zaměstnanců škol vhodně reagovat na mimořádné situace.

Podle informací Miroslavy Najmanové, která má v Litoměřicích na starosti prevenci kriminality, proběhne v první fázi informační kampaň. „V druhé fázi budou školy hledat způsoby, jak zajistit prostory budovy proti vstupu nechtěných osob. V další se pak učitelé dozví, jak postupovat například v případě napadení,“ nastínila Najmanová.

Projekt bezpečných škol však není jediným letošním preventivním programem. Novinkou by měly být například také výchovný letní tábor pro děti procházejících evidencí orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V této souvislosti nyní město čeká na schválení dotace. Oproti loňskému roku se na školách opět objeví primární prevence. Jejím cílem je upozornit mládež na možné důsledky drogové závislosti, alkoholismu a gamblerství. Prevence kriminality ve městě však není zaměřena jen na mladé lidi. Velice oblíbené je například setkávání seniorů na policii, kde se učí sestavovat portrét pachatele.

Mezi dalšími činnostmi, které mají pomáhat v boji proti kriminalitě, bude mimo mnoha jiných také inovace vybavení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Litoměřicích, nebo pokračování v projektu „Žáci v bezpečí“, který úspěšně běží již několik let a je zaměřen jak na děti ze základních, tak i mateřských škol. U větších je zaměřený například na nošení helmy na kole či bezpečné přecházení, u mladší předškolních pak na dopravní výchovu, šikanu a vandalství.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient