Město Frýdek-Místek investuje miliony do škol

(Aktualizováno před )

Statutární město Frýdek-Místek investuje každým rokem miliony korun do oprav a úprav školských zařízení. Velké rekonstrukce základních i mateřských škol město zahájilo již v roce 2008. Dnes má většina z 33 objektů základních a mateřských škol nová okna, zateplenou fasádu nebo střechu nebo vše dohromady. Náklady na zateplení škol činily téměř 250 milionů korun, z toho 166 milionů bylo hrazeno z evropské nebo státní dotace.

„Některé školy sídlí v historických budovách a zateplení jejich obvodových zdí, jejichž součástí jsou i ozdobné architektonické prvky, je téměř nemožné. Jsou v nich tedy alespoň vyměněna nebo repasována okna. Atypická výměna oken byla zahájena loni v historické budově 1. ZŠ na ulici T. G. Masaryka ve Frýdku. Kde to bylo možné, byla okna repasována, kde to již možné nebylo, byla vytvořena jejich replika a byla vyměněna. Letos zde výměna a repase oken pokračuje,“ uvedl primátor Michal Pobucký. Náměstek primátora Jiří Kajzar doplnil, že na škole je zároveň realizována i částečná oprava střechy a dešťových svodů, vyspravena bude kamenná soklová část objektu a ve vstupní části do šaten budou osazeny nové dveře. „Náklady jsou vyčísleny na téměř 11 milionů korun. Další více jak čtyři miliony korun jsou investovány do opravy střechy na 4. ZŠ na ulici Komenského v Místku,“ dodal Jiří Kajzar.

Žáci 11. ZŠ na Slezské se mohou těšit na upravené atrium, které prochází terénními úpravami a novou výsadbou za zhruba půl milionu korun. A žáky 5. ZŠ jistě potěší zcela nové workoutové hřiště, které bude přístupné i veřejnosti, stejně jako je tomu na 8. ZŠ, kde město vybudovalo workoutové hřiště v loňském roce.

„Každým rokem jsou investovány další miliony korun také do rekonstrukcí vnitřních prostor a zařízení škol. Rekonstrukce tělocvičny za více jak dva miliony korun probíhá o letošních prázdninách na 6. ZŠ (ul. Pionýrů v Místku). Práce zahrnují instalaci nové vzduchotechniky, nové omítky a opravu podlah i obložení. Mateřská škola Třanovského bude mít novou elektroinstalaci za zhruba 750 tisíc a rekonstrukcí šaten a sociálního zařízení za více jak milion korun prochází MŠ Anenská,“ sdělil náměstek primátora pro oblast školství Pavel Machala. Téměř na všech školách se také maluje a vylepšuje interiér tak, aby se žáci od září mohli v příjemném a upraveném prostředí opět plně soustředit na výuku.

V budoucnu město chystá například vybudování nové tělocvičny ve škole v Chlebovicích. V současné době se zpracovávají jednotlivé stupně projektové dokumentace pro územní i stavební řízení a provádění stavby. Nová tělocvična bude řešena jako nástavba mateřské školy bez zásahů do jejích nosných konstrukcí. Se školou a školkou bude propojena spojovacím traktem. Práce na výstavbě nové tělocvičny budou zahájeny nejdříve v příštím roce.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz