Město Frenštát pod Radhoštěm ruší systém rezidentního parkování

Rada města Frenštátu pod Radhoštěm rozhodla o zrušení systému rezidentního parkování ve městě k 31. 12. 2018. Důvodem je nevyhovující nastavení parkovacích zón, jež nevede ke zlepšení situace s parkováním ve městě. Jedinou výjimku tvoří parkování v lokalitách ulic Fr. Horečky a Rožnovská, kde stávající systém rezidentního parkování zůstane zachován.

Od 1. ledna 2019 město ruší tři parkovací zóny pro rezidenty v ulici Podkopčí, Markova a Dolní. “Stále narůstá počet vozidel s vydanou rezidentní parkovací kartou, čemuž neodpovídá množství existujících parkovacích stání. Obyvatele dotčených lokalit to řeší tím, že parkují svá vozidla mimo tyto lokality, což vede následně k tomu, že obyvatele dalších oblastí vyžadují zřízení nových rezidentních parkovacích zón. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu a situaci to neřeší,” uvedl Vladimír Pražák, ředitel Městské policie Frenštát pod Radhoštěm. Stávající nastavení parkovacích zón nevyřešilo problém s parkováním v jednotlivých částech města a navíc vyvolávalo nevoli mezi samotnými obyvateli.

Jedinou výjimku tvoří parkování v kritických lokalitách ulic Fr. Horečky a Rožnovská, kde stávající systém rezidentního parkování zůstává zachován. “Zde již bohužel kapacitně a prostorově není možné vybudovat nová parkovací místa. Navíc je tato oblast znatelně zatížena parkováním návštěvníků a turistů, kteří přijíždějí do našeho města,” doplnil ředitel. Vydané parkovací karty pro oblast Fr. Horečky a Rožnovská zůstávají v platnosti bez nutnosti výměny do konce roku 2019.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient