Město Bruntál přichystalo pro seniory výlety

(Aktualizováno před )

Výlety jsou hrazeny z rozpočtu města, přičemž zájemce o účast musí splňovat dvě kritéria – být občanem Bruntálu a v den konání zájezdu dosáhnout aspoň 65 let. Zúčastnit se výletu může senior pouze jedenkrát ročně, přihlášení na výlet je nepřenositelné, pokud se tedy nebude moci zájemce zúčastnit, bude dána šance zapsaným náhradníkům.

Letos v září se uskutečnily výlety dva – první do Velehradu a Modré u Uherského Hradiště a druhý do Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Z obou si účastníci odnesli zajímavé poznatky a pěkné zážitky.

Další dva výlety v sobě spojí poznání a potěchu v podobě návštěvy poznávacích center a adventních trhů. První se uskuteční v úterý 11.12.2018 do Ostravy do Světa techniky (www.stcostrava.cz), které nabízí návštěvníkům vhled do čtyř světů – vědy a objevů, přírody, civilizace a dětí. Nabídka je rozšířena o dočasné výstavy a Klamárium. Návštěva centra je vhodná pro všechny věkové kategorie, neboť stále máme co poznávat a není lepší forma poznání než ta prostřednictvím zábavy a hry. Poté výletníci budou moci navštívit vánoční trhy na Masarykově náměstí.

Druhým prosincovým výletem, čtvrtým a zároveň posledním v roce 2018 bude ve středu 12.12.2018 návštěva Pevnosti poznání v Olomouci (www.pevnostpoznani.cz), které je interaktivním muzeem vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Čtyři expozice (věda, živá voda, rozum v hrsti a světlo a tma) doplňuje možnost navštívit digitální planetárium. Návštěva přináší vědu, zábavu a dobrodružství pro všechny věkové kategorie. Účastníci výletu pak navštíví vánoční trhy na Horním a Dolním náměstí.

Vstupy do objektů a expozic hradí každý účastník sám, z rozpočtu města je hrazena pouze doprava objednaným autobusem, účastníci se pohybují v cílových místech individuálně. Každého výletu se bude moci zúčastnit 50 seniorů.

Na výlety je možné se přihlásit od 15.10.2018 každé pondělí a středu mezi 8 a 17 hodinou na Městském úřadě v Bruntále v kanceláři č. 117, po domluvě je možno využít i jiný termín. Osobní jednání je nezbytné, neboť každý zájemce o účast musí kromě potvrzení splnění podmínek účasti na výletě předložením svého občanského průkazu podepsat souhlas se shromažďováním osobních údajů, nezbytných pro organizaci akce. Přihlášeným zájemcům budou zároveň předány podrobnější informace k organizaci – čas a místo odjezdu autobusu, předpokládané částky vstupného do navštívených objektů a expozic, příp. další.

Pokud Zastupitelstvo města schválí v rozpočtu navrhované finanční prostředky, budou výlety pro seniory za stejných podmínek realizovány i v roce 2019. Stále je proto možné předávat tipy na ně, a to na e-mailovou adresu: pavla.sohrova@mubruntal.cz. Na stejnou adresu je také možné směřovat připomínky, poznatky a podněty k organizaci výletů.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz