Město Blansko vydává novou publikaci nazvanou Kámen a slzy

Město Blansko ve spolupráci s Moravským zemským archivem vydává v edici ZDíK novou publikaci nazvanou Kámen a slzy s podtitulem Svědectví blanenských památníků padlým v 1. světové válce.

Podobně jako i v jiných městech si vydáním této publikace chce město Blansko připomenout ukončení tzv. „Velké války“ v roce 1918, ale také splatit jeden neméně starý dluh.

Když byla šest let po skončení války zahájena v Blansku stavba důstojného památníku padlým vojákům, přispěli na jeho postavení nemalou částkou také občané města Blanska, které k tomu vyzvala městská rada. Sbírka byla uspořádána ve dnech 3. až 10. srpna 1924 a v tehdejší výzvě městské rady se mj. píše: „Zapište se vděčným dárkem do análů města Blanska. Sběrací listy budou svázány v knihu, jež zařazena bude do archivu města Blanska a vzpomenuta v památní knize našeho města. Po 3. srpnu zůstanou upisovací archy po celý týden vyloženy na městském úřadě, kde každý domácí i cizí může v ně nahlédnouti.“

Dnes, po více než devadesáti letech, sice není možné splnit onen původní slib blanenských radních a vyvázat již chatrné sběrací archy do památné knihy, díky moderním technologiím a laskavosti zaměstnanců blanenského pracoviště Moravského zemského archivu Brno pod vedením ředitelky Boženy Kovářové, je však přesto můžeme představit veřejnosti, a alespoň touto cestou znovu poděkovat dárcům, kteří na stavbu blanenského památníku tehdy přispěli.

A nejen to, znovu si, alespoň krátce, připomeneme i jména a osudy všech dnes známých občanů Blanska a jeho dnešních částí, kteří ve strašném válečném konfliktu v letech 1914–1918 zaplatili cenu nejvyšší. Byli to lidé z nejrůznějších vrstev. Často jen obyčejní dělníci a chalupníci, ale o svého (třeba i jediného) syna na frontě přišla také nejedna rodina náležící k tehdejší blanenské elitě.

V tomhle ohledu byla válka ke všem stejně krutě „spravedlivá“. Někteří padli hned v prvních týdnech války, jeden z nich naopak jen pár dní před uzavřením příměří, další podlehli svým zraněním až po návratu domů. A pak zde byli ti šťastnější, kteří válku přežili. Řada z nich se vrátila těžce poznamenána na těle a jizvy na duši si nesl už nadosmrti asi každý z nich.

Knížka, která bude veřejnosti představena v blanenské knihovně 28. listopadu 2018, v krátkosti rekapituluje rovněž genezi vzniku všech dalších památníků obětem první světové války, které se dnes na území Blanska nacházejí.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak