Město Blansko představilo svou novou jednotnou vizuální identitu

Nová jednotná vizuální identita města Blanska byla veřejnosti poprvé představena na tiskové konferenci v pátek 21. září. Jde zejména o nové logo a příklady způsobů jeho využití při prezentaci města ve veřejném prostoru, na sociálních sítích nebo pro propagační účely.

Nové logo má podobu zjednodušené městské věže v modrém rámu symbolizujícím bránu Moravského krasu.

Jednotná vizuální identita je v současné době nedílnou součástí moderní městské propagace. Také město Blansko již nějakou dobu pociťovalo potřebu sjednotit prezentaci města do jednotného stylu a vytvořit pro něj nové propagační logo. Když se objevil vhodný dotační titul, úředníci zpracovali projekt „Město Blansko připravuje svou budoucnost“, do kterého bylo zpracování jednotné vizuální prezentace začleněno.

Výběrové řízení vyhrála se svou nabídkou firma Profesmedia, s. r. o., z Hradce Králové, která následně pro město zpracovala nové logo, manuál vizuální identity a akční plán, ve kterém jsou zpracované možnosti využití nového loga.

„Nové vizuální prvky budou zaváděny postupně a s ohledem na aktuální rozpočtové možnosti města. V průběhu měsíce října se postupně zaktualizují formuláře úřadu, webové stránky, nové logo se začne objevovat i na všech nově pořizovaných propagačních předmětech a materiálech. Po určitou dobu se tedy bude veřejnost setkávat ještě se ‚starou verzí’ s městským znakem, kterou ale postupně nahradí nové logo a vizuální prvky,“ uvedla na tiskové konferenci Martina Hejčová, vedoucí oddělení propagace a cestovního ruchu.

Nové logo je jednoduché, moderní a variabilní, s návazností na historii a tradici města. Právě na městskou historii odkazuje zjednodušený tvar věže, modrý rám pak symbolizuje bránu Moravského krasu, kterou Blansko představuje. Vnitřní symbol i název je možné měnit dle potřeby, např. pro jednotlivé příspěvkové organizace města.

Logo je doplněno grafickým motivem, který je tvořen modrými čtverci ve třech odstínech a dvou různých variantách velkého a malého motivu.Tyto se budou objevovat zejména na dokumentech či obálkách úřadu.

„Již nyní je vytvořena varianta pro informační kancelář Blanka, jejíž prostory aktuálně procházejí rekonstrukcí, a do nových bude již nové logo zakomponováno. Zpracovány jsou také jazykové mutace loga, které budou používány zejména při komunikaci a projektech s našimi zahraničními partnerskými městy a na jazykových verzích propagačních materiálů,“ upřesnila Hejčová.

Vizuální identita v nové barevné kombinaci a s novým logotypem se nyní bude objevovat i na propagačních předmětech města, malých městských architektonických prvcích, jako jsou např. rozcestníky, nástěnky nebo informační systém v budovách úřadu.

Akční plán také ukazuje možnosti, jak využít novou vizuální identitu a její grafické prvky pro úpravu městských tiskovin, propagačních a turistických materiálů a webových stránek. V nové vizuální identitě Blanenští již vytvořili první dva propagační bannery, které byly použity u příležitosti Půlmaratonu Moravským krasem.

Projekt vytvoření nové vizuální identity je součástí projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“, který je financován z výzvy 033 Operačního program Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Projekt je naplánován na dva roky, celkové způsobilé náklady projektu činí cca 4,2 mil. Kč, z nichž 95 % činí dotace z ESF a rozpočtu ČR.

Zpracování vizuální identity je pouze jednou z aktivit tohoto projektu, další části jsou zaměřeny na zlepšení úrovně komunikace zaměstnanců úřadu s veřejností (klienty úřadu), vzdělávací programy na rozvoj zaměstnanců v oblastech jejich působnosti, školení pracovníků k posílení kybernetické bezpečnosti a sdílení dobré praxe.

Cena za zpracování vizuální identity v rámci tohoto projektu je ve výši 96 tisíc Kč bez DPH.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak