Město Benešov plánuje na svém území množství dopravních i komerčních staveb

(Aktualizováno před )

Mezi očekávané dopravní stavby následujících období patří okružní křižovatka Mariánovice, která bezpečně připojí obytnou oblast do ulice Černoleská (naproti areálu ČSAD). Tato stavba má vydáno platné stavební povolení, investorem je Středočeský kraj, resp. Krajská správa a údržba silnic, a k realizaci dojde ve druhé polovině tohoto roku.

Další dopravní stavbou v blízkosti Mariánovic je okružní dvouproudová (tzv. turbo) křižovatka U Topolu, která bude umístěna na silnici I/3. Na tuto křižovatku je vydáno platné územní rozhodnutí, investorem je Ředitelství silnic a dálnic. V případě, že bude úspěšně ukončeno majetkoprávní vypořádání včetně vydání příslušných stavebních povolení, je očekávaným rokem zprovoznění rok 2019. Další stavbou v gesci ŘSD, která bude následovat po realizaci turbokřižovatky, je plánované zahloubení silnice I/3 v oblasti parku Konopiště, předpoklad zahájení stavebních prací je rok 2020, odhad délky stavby je 18 měsíců.

Na silnici I/3 by měla být dále realizována turbokřižovatka Červené vršky, která zajistí napojení na budoucí přivaděč D3 a zlepší bezpečnost při vjezdu do města směrem od D1. Na tuto stavbu je vydáno platné stavební povolení, investorem je Ředitelství silnic a dálnic a pokud se tento rok podaří připravit zadávací dokumentaci a vysoutěžit dodavatele stavby, mělo by se začít stavět příští rok.

Mezi nejočekávanější dopravní stavbu, které našemu městu velmi ulehčí, je SV obchvat Benešova. Tento rok bude zpracována technicko-ekonomická studie a koncem léta vám představíme virtuální projížďku po této silnici. Pokud dojde k dohodě nad financováním, chtěli bychom tuto silnici zprovoznit v roce 2024. Na této investici se podílí město a Středočeský kraj. Zároveň jsme již začali s krajem jednat o zasmluvnění JV obchvatu Benešova.

Mezi komerční objekty, které by se měly v letech 2019 – 2020 realizovat, patří výstavba nového obchodního domu Kaufland a výstavba nového obchodního domu Lidl. Tento rok bude zažádáno o stavební povolení. Obě dvě stavby budou realizovány na současných pozemcích vlastníků, bude změněno jejich umístění, kapacita a obě dvě stavby budou mít modernější vzhled.

Další komerční stavbou v areálu bývalé Technometry či také Hydrauliky je nákupní Galerie Červené vršky, kde stavba již probíhá. Investorem je soukromý vlastník. Galerie je navržena jako přízemní budova, ve které budou umístěny jednotlivě oddělené prodejní plochy. V těsné blízkosti galerie bude i občerstvení rychlého typu KFC.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz