Mělník počítá s dotací ve výši až 6 milionů na revitalizaci sídliště Pivovar

(Aktualizováno před )

Ve středu 6. června proběhlo jednání 1. místostarosty Mgr. M. Schweigstilla a architekta města M. Řeháka se zástupci některých bytových družstev na sídlišti Pivovar ohledně připravovaného projektu pro získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na revitalizaci tohoto sídliště. Jde o společnou iniciativu města Mělníka a občanů, kteří nabídli spolupráci a případně spoluúčast, což město velmi vítá a podporuje.
V rámci dotace, která může činit až 6 milionů korun, je možné revitalizovat povrchy chodníků a silnic, upravit parkovací místa, zeleň, pořídit nový mobiliář, jako jsou odpadkové koše či lavičky. Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti je celá akce rozdělena na etapy. Výše uvedená schůzka se týkala družstev dotčených první etapou, těm byly též zaslány podklady k projektu, ke kterému se do 4. července mohou vyjádřit.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz