Martin Kolovratník: Pardubice – Praha za 20 minut? Nová rychlotrať na Polsko to umožní

V současné době se poměrně velká pozornost věnuje přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) Praha – Drážďany a Praha – Brno, na kterých běží studie proveditelnosti a v případě spojení na saskou metropoli také čilá spolupráce českých a německých odborníků. Nezapomíná se ale ani na další potencionálně významné středoevropské železniční spojení Praha – Vratislav (RS 5), které je součástí transevropské dopravní sítě. Práce na přípravě této trati se právě v těchto dnech rozbíhají. Pokud stát zvolí variantu vedení trasy přes východní Čechy, cesta z Pardubic do Prahy se zkrátí na dvacet minut.

V současné době probíhá vyhodnocení prvních technických návrhů na vedení VRT ve směru Praha – Vratislav. V trase Praha – Vratislav probíhá zpracování vyhledávací studie, které bylo zahájeno prací na jaře roku 2017 a předpokládaným termínem dokončení v březnu 2018. Zpracovatelem vyhledávací studie je SUDOP PRAHA, a. s. Doposud odevzdané dílčí plnění obsahuje návrhy tras ve variantách přes Hradec Králové i Liberec, včetně základního vyhodnocení střetů v území a ideového návrhu budoucího provozu. Výsledky této studie budou podkladem pro následnou studii proveditelnosti. Studie je zaměřena jak na vytvoření chybějícího spojení mezi Českou republikou a Polskem v tomto sektoru, tak i na výrazné zlepšení dopravní dostupnosti Prahy a severovýchodních Čech.

V úvahu připadají dvě možné varianty vedení budoucí trasy vysokorychlostní železnice. Jako poslanec z Pardubického kraje jednoznačně podporuji trasování přes východní Čechy než přes Liberecký kraj. Pokud se rozhodneme pro tuto variantu, nová trať obslouží nejen Hradec Králové, ale i Pardubice. Právě tato oblast je charakteristická silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž má velká část mezinárodní význam. Vazby mezi těmito dvěma městy výrazně působí na okolí a velkou měrou ovlivňují konkurenceschopnost celého regionu. Odhadem se jedná o aglomeraci s přibližně 330 tisíci obyvateli. S přihlédnutím k této skutečnosti je vedení trasy vysokorychlostních vlaků přes východní Čechy jediným možným řešením a zároveň správným směrem, kterým bychom se měli nadále ubírat.

Vysokorychlostní železnice zásadním způsobem urychlí cestování mezi Prahou, Hradcem Králové a Pardubicemi. Obyvatelé těchto metropolí a přilehlých měst určitě tuto zprávu uvítají. Nejenže dojde ke zkrácení dojezdového času na přibližně dvacet minut, ale současně dojde k otevření nových příležitostí, ať už se bavíme například o cestováním za prací nebo studiem. Pardubice jsou už dnes železničním centrem České republiky a navíc zde připravujeme multimodální projekt Dopravní uzel Pardubice. Napojení vysokorychlostních železnic do tohoto unikátního projektu v rámci České republiky je tak dalším logickým krokem.

Právě vysokorychlostní trať Praha – Vratislav může přinést zajímavé zkvalitnění a zrychlení železniční obsluhy Pardubického kraje, protože varianta přes východní Čechy obsahuje sjezd z nové vysokorychlostní trati blízko Pardubic. Rozhodnutí o variantě vedení VRT Praha – Vratislav přinese studie proveditelnosti, která má být zadána na začátku příštího roku v součinnosti s polskou stranou. Pro úspěšné zpracování studie je klíčové nalézt vhodnou formu spolupráce s Polskem, se kterým již na toto téma proběhly první konzultace.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Jak vybrat originální pergolu na terasu?

Zahradní pergoly jsou nedílnou součástí venkovního prostoru a nabízejí mnoho možností pro vytvoření stylové terasy, klidného místa pro odpočinek nebo venkovního jídelního prostoru. Tyto stavby mohou být vyrobeny z různých materiálů a v různých stylech, od klasického po moderní, a slouží jako alternativa k tradičním zahradním altánům. V tomto článku se podíváme na zahradní pergoly blíže, uvedeme jejich vlastnosti a využití, a také se zaměříme na různé styly, které je možné použít pro vytvoření elegantní a funkční terasy.

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.