Search
Close this search box.

Martin Kolovratník: Pardubice – Praha za 20 minut? Nová rychlotrať na Polsko to umožní

V současné době se poměrně velká pozornost věnuje přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) Praha – Drážďany a Praha – Brno, na kterých běží studie proveditelnosti a v případě spojení na saskou metropoli také čilá spolupráce českých a německých odborníků. Nezapomíná se ale ani na další potencionálně významné středoevropské železniční spojení Praha – Vratislav (RS 5), které je součástí transevropské dopravní sítě. Práce na přípravě této trati se právě v těchto dnech rozbíhají. Pokud stát zvolí variantu vedení trasy přes východní Čechy, cesta z Pardubic do Prahy se zkrátí na dvacet minut.

V současné době probíhá vyhodnocení prvních technických návrhů na vedení VRT ve směru Praha – Vratislav. V trase Praha – Vratislav probíhá zpracování vyhledávací studie, které bylo zahájeno prací na jaře roku 2017 a předpokládaným termínem dokončení v březnu 2018. Zpracovatelem vyhledávací studie je SUDOP PRAHA, a. s. Doposud odevzdané dílčí plnění obsahuje návrhy tras ve variantách přes Hradec Králové i Liberec, včetně základního vyhodnocení střetů v území a ideového návrhu budoucího provozu. Výsledky této studie budou podkladem pro následnou studii proveditelnosti. Studie je zaměřena jak na vytvoření chybějícího spojení mezi Českou republikou a Polskem v tomto sektoru, tak i na výrazné zlepšení dopravní dostupnosti Prahy a severovýchodních Čech.

V úvahu připadají dvě možné varianty vedení budoucí trasy vysokorychlostní železnice. Jako poslanec z Pardubického kraje jednoznačně podporuji trasování přes východní Čechy než přes Liberecký kraj. Pokud se rozhodneme pro tuto variantu, nová trať obslouží nejen Hradec Králové, ale i Pardubice. Právě tato oblast je charakteristická silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž má velká část mezinárodní význam. Vazby mezi těmito dvěma městy výrazně působí na okolí a velkou měrou ovlivňují konkurenceschopnost celého regionu. Odhadem se jedná o aglomeraci s přibližně 330 tisíci obyvateli. S přihlédnutím k této skutečnosti je vedení trasy vysokorychlostních vlaků přes východní Čechy jediným možným řešením a zároveň správným směrem, kterým bychom se měli nadále ubírat.

Vysokorychlostní železnice zásadním způsobem urychlí cestování mezi Prahou, Hradcem Králové a Pardubicemi. Obyvatelé těchto metropolí a přilehlých měst určitě tuto zprávu uvítají. Nejenže dojde ke zkrácení dojezdového času na přibližně dvacet minut, ale současně dojde k otevření nových příležitostí, ať už se bavíme například o cestováním za prací nebo studiem. Pardubice jsou už dnes železničním centrem České republiky a navíc zde připravujeme multimodální projekt Dopravní uzel Pardubice. Napojení vysokorychlostních železnic do tohoto unikátního projektu v rámci České republiky je tak dalším logickým krokem.

Právě vysokorychlostní trať Praha – Vratislav může přinést zajímavé zkvalitnění a zrychlení železniční obsluhy Pardubického kraje, protože varianta přes východní Čechy obsahuje sjezd z nové vysokorychlostní trati blízko Pardubic. Rozhodnutí o variantě vedení VRT Praha – Vratislav přinese studie proveditelnosti, která má být zadána na začátku příštího roku v součinnosti s polskou stranou. Pro úspěšné zpracování studie je klíčové nalézt vhodnou formu spolupráce s Polskem, se kterým již na toto téma proběhly první konzultace.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient