Search
Close this search box.

„Máme štěstí, že jsou v dnešní době nejčastější dětské respirační nemoci ve většině případech dobře léčitelné,” říká MUDr. Tereza Jeník

Dětská alergologická a pneumologická ambulance Nemocnice Hořovice zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu alergických a respiračních onemocnění.

Paní doktorko, jak jste se dostala k pediatrii? Proč jste si jako specializaci vybrala pneumologii?

Při studiu medicíny jsem se zajímala spíše o chirurgické obory. Před posledním ročníkem jsem byla na stáži na chirurgii v USA, kde jsem téměř každý den chodila na operační sál. V tu dobu jsem zjistila, že mi na chirurgii bude něco chybět, a to komunikace s pacienty. Začala jsem tedy přemýšlet, jaký jiný obor si zvolit. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde jsme s pediatrickými pacienty před 6. ročníkem moc do styku nepřišli. Proto jsem do té doby o pediatrii ani neuvažovala, myslela jsem si, že by mi nemocných dětí bylo moc líto. Při stážích na pediatrii v 6. ročníku jsem zjistila, že se lítost nedostavuje, když mám pocit, že dětem pomáhám. Po studiu jsem začala pracovat na 1. dětské klinice FN Motol. Tam jsem záhy začala pracovat na oddělení, které bylo zaměřené na akutní příjmy a také na respirační nemoci. Dále jsme tam pečovali o pacienty s cystickou fibrózou, kterým jsem se začala věnovat i v ambulanci, a tím jsem se dostala k dětské pneumologii.

Jaké jsou možnosti Hořovické nemocnice v oblasti pneumologické diagnostiky a léčby dětských pacientů s respiračním onemocněním?

V plicní ambulanci Hořovické nemocnice máme k dispozici moderní diagnostické a léčebné metody. Jednou z hlavních vyšetřovacích metod je spirometrické vyšetření, dále vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého. Obě tyto metody nám pomáhají v diagnostice astma bronchiale a jiných onemocnění dýchacích cest u dětí. Dále provádíme kožní testy specifickým alergenem k diagnostice alergií. Máme k dispozici i veškeré laboratorní metody, imunologické odběry ke stanovení alergií, deficitů imunity a jiných autoimunitních onemocnění. Dále jsou to mikrobiologické metody, které se používají ke stanovení původců infekčních onemocnění. Samozřejmostí jsou zobrazovací metody, jako je rentgen, ultrazvuk a CT plic. Z léčebných metod máme k dispozici širokou škálu moderních léků. U astmatu jsou to zejména inhalační kortikoidy a kombinované inhalační preparáty. Dále využíváme širokou škálu antibiotik, která mohou být podávána jak ústně při ambulantní léčbě, tak intravenózně za hospitalizace při závažnějších onemocněních, jako je třeba zápal plic. V ambulanci provádíme léčbu alergií specifickou alergenovou imunoterapii. Pacienty se sníženou imunitou léčíme ambulantně podáváním protilátek do svalu či podkožně.

Kteří pacienti nejčastěji pneumologickou ambulanci navštěvují?

Mou ambulanci nejčastěji navštěvují pacienti, kteří trpí častými záněty horních a dolních cest dýchacích, dále pacienti s astma bronchiale, pacienti po prodělaném zápalu plic, dále nedonošené děti s plicním postižením a pacienti s vrozenými vadami dýchacích cest. Vzhledem k úzké spojitosti mezi plicním a alergologií ke mně chodí i pacienti s atopickým ekzémem.

Alergie, astma a další respirační onemocnění trápí chronicky velký počet dětí. Je to vlivem genů nebo životního prostředí, popř. dalších příčin?

Alergie a astma bronchiale mají multifaktoriální původ. To znamená, že se na jejich vzniku podílí jak genetika, tak vlivy životního prostředí.

Jaké posuny pozorujete v oblasti léčby dětských respiračních onemocnění v současné době?

Máme štěstí, že jsou v dnešní době nejčastější dětské respirační nemoci ve většině případech dobře léčitelné. Díky možnostem inhalační léčby kortikoidy u astmatu jsme schopni tyto pacienty velmi efektivně léčit bez nepříjemných nežádoucích účinků. Díky této léčbě je většina pacientů s astmatem schopna žít bez omezení, jsou mezi nimi i vrcholoví sportovci. Díky specifické alergenové imunoterapii, která je dostupná i v ústní formě, jsme schopni v některých případech prakticky vyléčit alergie, a tím zabránit rozvoji astmatu.

Probíhá velká diskuse ohledně nutnosti očkování. Je podle vás rozumný trend neočkovat, popř. trend oddalovat očkování na pozdější věk dítěte?

Jsem velkým odpůrcem neočkování. Díky očkování se povedlo vymýtit například pravé neštovice. Některé nemoci, jako třeba spalničky, se donedávna vyskytovaly vzácně. Díky současnému trendu neočkovat se spalničky znovu vyskytují ve zvýšené míře. Postoj neočkovat je dle mého názoru velmi sobecký. “Nebudu očkovat své dítě, protože ostatní jsou očkované.” A co ty, které očkované být nemohou, protože jsou ještě moc malé? Nebo ty, které mají zdravotní důvody, které očkování brání? Ty často bývají danou nemocí nejvíc ohrožené. Myslím si, že zdravé děti by měly být očkované dle kalendáře, právě proto, aby ty, které z nějakých důvodů očkované být nemohou, byly chráněny tím, že ostatní očkované budou.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient