Litoměřice mají koncepci sportu na následujících pět let

Město Litoměřice má vytvořenou koncepci rozvoje sportu na roky 2018-2023. Její návrh schválili minulý týden zastupitelé. Koncepce analyzuje stávající situaci, zjišťuje problematická místa v podpoře sportu a doporučuje postup pro následující roky. Při analýze stávajícího stavu byla využita data získaná z dotazníků a žádostí o dotace od místních sportovních klubů a oddílů.

Součástí schváleného plánu je například program s názvem „Hodina pohybu navíc“. Vznikl z důvodu dlouhodobé snahy zkvalitnit školní výuku tělesné výchovy na základních školách. Podle odhadů až 80 procent dětí ve školním věku (v rámci Evropské unie) se věnuje pohybové aktivitě jenom ve škole. „Cílem programu je vytvoření takové koncepce pohybových aktivit ve školních družinách, která bude reflektovat potřeby dnešní mladé generace a bude zasazena do kontextu problematiky vývoje zdraví naší populace. Její důležitou složkou je nejen její samotná forma, ale i motivace k pohybovým aktivitám v celém soukromém životě člověka,“ vysvětlila Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

Koncepce se dále zabývá nedostatečnou kapacitou sportovišť. „Na základě dotazníkového šetření se ukázalo, že stávající kapacita sportovních zařízení není schopna uspokojit nároky všech sportovních klubů. Chybí jim měsíčně téměř 25 hodin sportovišť pro vlastní činnost. Jedná se zejména o tělocvičny či fotbalová hřiště. Téměř všechny kluby by přivítaly rozšíření současných kapacit pro vlastní účely,“ poukázal na problém místostarosta Litoměřic Václav Červín.

V této souvislosti město projektově připravuje realizaci několika záměrů a hledá vhodné dotační tituly pro jejich spolufinancování. Mezi ně patří výstavba multifunkčních sportovních hal včetně zázemí pro diváky, atletického hřiště s plnohodnotným atletickým oválem, rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, oprava atletického oválu na ZŠ Havlíčkova, nebo vybudování zázemí pro Trampolíny Litoměřice. V plánu je také zvýšení počtu cyklostezek na území města či řešení nevyhovujícího stavu skateparku na Střeleckém ostrově.

Nejnákladnějším uvažovaným projektem je výstavba multifunkční sportovní haly v areálu výstaviště Zahrady Čech, náklady na vybudování této haly se pohybují okolo 70 milionů Kč, druhým nákladným projektem je vybudování víceúčelové sportovní haly pro potřeby Masarykovy ZŠ a Gymnázia Josefa Jungmanna. Většina záměrů bude uskutečněna pouze v případě, že se podaří zajistit externí finanční zdroje mimo rozpočet města Litoměřice – např. dotace Regionálního operačního programu či ministerstev.

Celoroční činnost klubů však město podporuje z vlastních prostředků formou dotací v rámci Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích. Objem těchto finančních prostředků se neustále zvyšuje a za období 2013-2017 narostl téměř o 4 miliony korun. V porovnání s rokem 2012, tedy před novelou loterijního zákona, se celková částka zvýšila takřka o 10,5 milionu korun.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

4 tipy jak připravit zahradu na léto

Když se počasí opravdu začíná oteplovat, vytáhněte gril, nafoukněte brouzdaliště a oprašte lehátko. I když vše, co prostě chceme udělat, je jen užít si sluníčko, opravdu stojí za to věnovat chvíli tomu, aby se vaše zahrada dostala do formy na letní měsíce.

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.