Litoměřice mají koncepci sportu na následujících pět let

(Aktualizováno před )

Město Litoměřice má vytvořenou koncepci rozvoje sportu na roky 2018-2023. Její návrh schválili minulý týden zastupitelé. Koncepce analyzuje stávající situaci, zjišťuje problematická místa v podpoře sportu a doporučuje postup pro následující roky. Při analýze stávajícího stavu byla využita data získaná z dotazníků a žádostí o dotace od místních sportovních klubů a oddílů.

Součástí schváleného plánu je například program s názvem „Hodina pohybu navíc“. Vznikl z důvodu dlouhodobé snahy zkvalitnit školní výuku tělesné výchovy na základních školách. Podle odhadů až 80 procent dětí ve školním věku (v rámci Evropské unie) se věnuje pohybové aktivitě jenom ve škole. „Cílem programu je vytvoření takové koncepce pohybových aktivit ve školních družinách, která bude reflektovat potřeby dnešní mladé generace a bude zasazena do kontextu problematiky vývoje zdraví naší populace. Její důležitou složkou je nejen její samotná forma, ale i motivace k pohybovým aktivitám v celém soukromém životě člověka,“ vysvětlila Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

Koncepce se dále zabývá nedostatečnou kapacitou sportovišť. „Na základě dotazníkového šetření se ukázalo, že stávající kapacita sportovních zařízení není schopna uspokojit nároky všech sportovních klubů. Chybí jim měsíčně téměř 25 hodin sportovišť pro vlastní činnost. Jedná se zejména o tělocvičny či fotbalová hřiště. Téměř všechny kluby by přivítaly rozšíření současných kapacit pro vlastní účely,“ poukázal na problém místostarosta Litoměřic Václav Červín.

V této souvislosti město projektově připravuje realizaci několika záměrů a hledá vhodné dotační tituly pro jejich spolufinancování. Mezi ně patří výstavba multifunkčních sportovních hal včetně zázemí pro diváky, atletického hřiště s plnohodnotným atletickým oválem, rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, oprava atletického oválu na ZŠ Havlíčkova, nebo vybudování zázemí pro Trampolíny Litoměřice. V plánu je také zvýšení počtu cyklostezek na území města či řešení nevyhovujícího stavu skateparku na Střeleckém ostrově.

Nejnákladnějším uvažovaným projektem je výstavba multifunkční sportovní haly v areálu výstaviště Zahrady Čech, náklady na vybudování této haly se pohybují okolo 70 milionů Kč, druhým nákladným projektem je vybudování víceúčelové sportovní haly pro potřeby Masarykovy ZŠ a Gymnázia Josefa Jungmanna. Většina záměrů bude uskutečněna pouze v případě, že se podaří zajistit externí finanční zdroje mimo rozpočet města Litoměřice – např. dotace Regionálního operačního programu či ministerstev.

Celoroční činnost klubů však město podporuje z vlastních prostředků formou dotací v rámci Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích. Objem těchto finančních prostředků se neustále zvyšuje a za období 2013-2017 narostl téměř o 4 miliony korun. V porovnání s rokem 2012, tedy před novelou loterijního zákona, se celková částka zvýšila takřka o 10,5 milionu korun.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz