Lidé nevědí, jak vypadá proleženina. Ukázalo se to během preventivní akce orlické nemocnice

Na Světový den STOP dekubitům, který připadl na 15. listopadu, poskytovali zdravotníci z Nemocnice Pardubického kraje zájemcům a kolemjdoucím informace o problematice proleženin.

Nemocnice Pardubického kraje letos poprvé „vyšla“ přímo mezi veřejnost a uspořádala osvětovou akci v obchodní galerii Nová Louže v Ústí nad Orlicí. V předešlých letech poskytovali zdravotníci konzultace na připravených stanovištích v areálech nemocnic, letos využili prostor nákupního centra, kde se pohybuje velké množství lidí. Cílem akce bylo informovat veřejnost o problematice vzniku proleženin, které se mohou týkat každého, kdo je po delší čas upoután na lůžko. Jejich prevence je přitom snazší než jejich léčba, která bývá časově i finančně nákladná. „Shodly jsme se s kolegyněmi, že se letošní ročník vydařil. Byly jsme přímo v centru dění a během dne se v nákupním centru vystřídali lidé z různých věkových skupin, od školáků po seniory. Zájem o informace jsme zaznamenaly napříč generacemi, což je dobře“, uvedla Gabriela Medunová, manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje. V příštím roce bude organizační tým opět hledat vhodné prostory, díky kterým bude možné šířit osvětu mezi širokou veřejnost.

Během edukativní akce Den STOP dekubitům připravili zdravotníci z Nemocnice Pardubického kraje v Nové Louži několik stanovišť s informacemi i ukázkami prostředků k prevenci vzniku dekubitů. Návštěvníci si mohli prohlédnout model vznikajícího dekubitu a polohovací pomůcky přímo na lůžku s možností konzultace s rehabilitačním pracovníkem. Své nezastupitelné místo zde měly materiály a krytí vhodné pro prevenci vzniku dekubitů i informace o péči o člověka s inkontinencí, která může při nesprávné hygieně ke vzniku proleženiny přispívat. Nedílnou součástí bylo i poradenství zdravotně-sociálních pracovnic.

Prostor a zázemí poskytlo zdravotníkům Obchodní družstvo Konzum. Velkou organizační posilou byly dívky z Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí a z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. „Ráda bych poděkovala všem partnerům a kolegyním, kteří se na akci podíleli,“ uzavřela Gabriela Medunová.

Akce byla součástí informační kampaně, která se koná v rámci celosvětové výzvy Evropského poradního sboru pro dekubity.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient