Kutná Hora se zapojila do projektu Bezpečné město

Vedoucí Územního odboru policie Kutná Hora plk. JUDr. Blanka Matějů informuje oficiálně kutnohorskou veřejnost a zástupce tisku touto cestou o zapojení do projektu středočeské policie „Bezpečné město“.

Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy.

„Město společně s Policií ČR spustilo v těchto dnech webové stránky, kde je společný projekt „Bezpečná Kutná Hora“ prezentován. Na těchto stránkách jsou prezentovány některé případy trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít k páchání trestné činnosti. Veřejnost může také pomoci v pátrání svým svědectvím nebo hlášením. Mapy kriminality a nehodovosti ukazují lokality, kde došlo například k nejvíce krádežím a k nejvíce přestupkům v dopravě či nehod v určitém období“, představuje nové webové stránky Vojtěch Nezbeda, který je zároveň jejich tvůrcem, tak jako u Bezpečného Čáslavska.

„Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů“, dodala k projektu Blanka Matějů.

Co je projekt bezpečné město

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec”, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak