Search
Close this search box.

Kutná Hora se zapojila do projektu Bezpečné město

Vedoucí Územního odboru policie Kutná Hora plk. JUDr. Blanka Matějů informuje oficiálně kutnohorskou veřejnost a zástupce tisku touto cestou o zapojení do projektu středočeské policie „Bezpečné město“.

Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy.

„Město společně s Policií ČR spustilo v těchto dnech webové stránky, kde je společný projekt „Bezpečná Kutná Hora“ prezentován. Na těchto stránkách jsou prezentovány některé případy trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít k páchání trestné činnosti. Veřejnost může také pomoci v pátrání svým svědectvím nebo hlášením. Mapy kriminality a nehodovosti ukazují lokality, kde došlo například k nejvíce krádežím a k nejvíce přestupkům v dopravě či nehod v určitém období“, představuje nové webové stránky Vojtěch Nezbeda, který je zároveň jejich tvůrcem, tak jako u Bezpečného Čáslavska.

„Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů“, dodala k projektu Blanka Matějů.

Co je projekt bezpečné město

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec”, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient