Kunratičtí nově odhalili Zastaveníčko u sv. Huberta

Zastaveníčko u Svatého Huberta najdete nově v Kunraticích na lesním rozcestí, kde se sbíhá hned sedm lesních cest. Pro veřejnost ho tam nechal vytvořit místní Myslivecký spolek Kunratice – zahrady. Slavnostní odhalení zastaveníčka proběhlo v sobotu 9. června 2018. Vznik odpočinkového místa s lavičkou a památníkem Svatého Huberta, který je patronem lovců a myslivců, finančně podpořilo také město Frýdlant.

Svatý Hubert († 727) byl franský biskup, zakladatel města Lutychu a křesťanský svatý. Podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem lovců a myslivců. Pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Měl velkou zásluhu na pokřesťanštění Arden. Před svým povoláním byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav. Typicky je vyobrazován při honu, kdy spatří bílého jelena s křížkem mezi parohy, který k němu promluví nadpřirozeným hlasem: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ Po tomto zážitku se vzdal prostopášného života a stal se knězem a později biskupem.

Právě Svatému Hubertovi bylo nové odpočinkové místo zasvěceno. “Zastaveníčko tvoří lavička, která doufáme bude místem k odpočinku i rozjímání a památník, ve který se proměnil pod rukama Jaromíra Dědka mohutný dubový kmen. Vyřezal na něm lovecké výjevy a také niku, ve které je umístěna dřevěná plaketa s ručně vyřezaným vyobrazením Svatého Huberta, kterou zhotovil myslivec Karel Jurášek,” popisuje starosta Kunratic Milan Götz. Jaromír Dědek přitom není pro místní neznámým umělcem. Je mimo jiné autorem sochy andělky u Památníku v Tongrundu.

Zastaveníčko v sobotu dopoledne slavnostně odhalil a vysvětil farář RD ICLic. Pavel Andrš, přihlížející pak potěšila Svatohubertská mše v podání trubačského tria Valdštejn.

Turisté zastaveníčko najdou v lese za bývalou tržnicí, u silnice z Frýdlantu na Bogatyniu.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web spravuje Webklient