Search
Close this search box.

Kroměřížští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci na budování protipovodňových opatření

Zastupitelé Kroměříže schválili Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Protipovodňová opatření v povodí Moravy – lokalita Kroměříž. Město ji chce uzavřít s Povodím Moravy, městy Chropyně a Hulín a obcemi Břest a Skaštice, na jejichž katastru by se také měla protipovodňová opatření budovat. „Od ničivých povodní v roce 1997 se mnohé udělalo, ale ochrana Kroměříže proti velké vodě ještě není na takové úrovni, jakou bychom si přáli,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

Záměr počítá s propracovaným systémem ochranných hrází a vodohospodářských objektů. „Jsou spolu funkčně provázány, tudíž ochrana města Kroměříže bude úplná až po dokončení všech dílčích opatření. Díky projektu se změní i hospodaření s vodou v krajině. V období sucha ji nově vybudované objekty budou zadržovat, v období záplav ji zase odvedou pryč tak, aby neohrožovala lidi ani jejich majetek,“ popsal vedoucí vodoprávního úřadu radnice Petr Vodák.

Podle něj se hrubý odhad nákladů na zmíněná protipovodňová opatření pohybuje kolem půl miliardy korun. Devadesát procent z této částky by měla uhradit státní dotace. Ze zbývajících deseti procent by drtivou většinu hradila Kroměříž, s ohledem na to, že protipovodňová opatření by chránila majetek na území města za zhruba 1,9 miliardy korun. Podle předběžného harmonogramu by se až do roku 2026 měly vykupovat pozemky, chystat projektová dokumentace, vyřizovat žádost o dotaci i nezbytná povolení a vybírat dodavatelé staveb. Hotovo by mohlo být do roku 2035.

Kroměříž postihly velké povodně v červenci roku 1997. Intenzivní a dlouhotrvající deště zvedly hladiny toků a vodou nasáklá krajina ztratila schopnost další přívaly zachytit. V Kroměříži k záplavám paradoxně nedošlo vylitím řeky Moravy z břehů, město ochromila voda rozlévající se po polích a lesích od Přerovska, ale také voda přitékající z řeky kvůli nefunkčním zpětným klapkám v kanalizaci. V řece Moravě byla překročena hranice stoleté vody (700 centimetrů vysoká hladina).

Zaplaveny byly ulice Chropyňská, Na Sádkách, Kaplanova, Hulínská, Stoličkova a další. Wolfovým splávkem se voda valila i do Dolních zahrad. Voda zalila i místní část Kroměříže Bílany. Z kanalizace se valila i na sídliště Bělidla a Oskol. Morava kulminovala ve čtvrtek 10. července, když hladina řeky dosáhla výšky 725 centimetrů. Škody po povodních byly v Kroměříži vysoké. Podle tehdejších údajů městského stavebního úřadu škoda přesáhla 900 milionů korun. Záplavy si naštěstí nevyžádaly oběti na životech.

Po povodni bylo opraveno koryto řeky Moravy a navyšovaly se břehy na Moštěnce i na Moravě. Opravena byla kanalizace, která byla osazena klapkami proti zpětnému vzdutí řeky. Moderní je i hlásný povodňový systém, město nyní pořizuje digitální povodňový plán. Kroměříž i díky zmíněným opatřením v letech 2006 a 2010 bez výraznější újmy přečkala padesátiletou vodu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient