Search
Close this search box.

Kroměřížští počítají na příští rok s investicemi za 113,4 milionu korun

Kroměřížská radnice plánuje na příští rok investice za 113,4 milionu korun. Rozpočet, který ve čtvrtek schválili zastupitelé, počítá s příjmy i výdaji ve výši 675,9 milionu korun. Pro rozpočet hlasovalo 19 z 26 přítomných zastupitelů. „Těší mě, že po mnoha letech jsme díky dobré ekonomické kondici města mohli zastupitelům předložit vyrovnaný rozpočet,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Mezi největší investice patří projekt Škola pro všechny – věda hrou na vylepšení učeben základních škol za 18,6 milionu korun, stavební úpravy oddělení správních agend za 17,7 milionu korun spojené s dodávkou rotačních kartoték za 4,2 milionu korun, letos zahájená revitalizace náměstí Míru za 11 milionů korun, druhá etapa rekonstrukce Vodní ulice za 7,5 milionu korun, stavba sportovního areálu v Kotojedech také za 7,5 milionu korun, oprava lávky pro pěší přes řeku Moravu, na kterou jsou v rozpočtu na příští rok vyčleněny čtyři miliony korun, a práce na novém územním plánu města za 3,125 milionu korun.

„Budeme také připravovat velké investice, jako je stavba bytů pro seniory a startovacích bytů v polyfunkčním domě v Havlíčkově ulici nebo parkovací dům. Pokračovat budeme v opravách škol a také ve zvelebování sportovišť a dětských hřišť,“ doplnil Němec.

Letos město plánovalo investice za 132,7 milionu korun, kvůli přesunu některých akcí na příští rok bude konečná částka nižší. V roce 2017 se proinvestovalo 60,7 milionu korun. Město počítá i se splátkou úvěru 2,1 milionu korun. Na konci roku 2019 tak bude dlužit jen 12,8 milionu korun.

Na letošní rok si Kroměříž naplánovala rozpočet s příjmy 600,4 milionu a výdaji 662,9 milionu korun, které byly na základě rozpočtových opatření upraveny na příjmy 627,9 a výdaje 692,4 milionu korun. Výsledný schodek téměř 64,5 milionu Kč město chtělo pokrýt prostředky ušetřenými v minulých letech.

Podle vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče ale rozpočet nakonec skončí přebytkem. Podle něj se tak stane díky vyšším daňovým příjmům, ale také díky odložení některých plánovaných investic na příští rok. S přebytkem radnice hospodařila i v roce 2017, činil 35,4 milionu korun. Schválený rozpočet přitom očekával schodek 49,8 milionu korun.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient