Kroměřížská radnice hledá nové adepty na pěstounskou péči

Kroměřížská radnice se snaží získat nové pěstouny. Pro zájemce pořádá v pondělí 18. června od 15:00 besedu v Klubíčku v Albertově ulici. „Lidé se zde dozvědí o formách pěstounské péče, o tom, jak se pěstounem stát, i o všem, co pěstounská péče obnáší,“ popsal místostarosta Pavel Motyčka, který nad besedou přijal záštitu.

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče, kdy se pěstoun stará o svěřené dítě po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však i několik let, či až do dospělosti dítěte. Pěstounská péče je pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Dítě si do pěstounské péče může vzít jednotlivec, bezdětný pár i rodina s dětmi. Pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte a nemají k němu vyživovací povinnost. Na péči pobírají příspěvky od státu.

„Pěstounů je v celé republice dlouhodobě nedostatek, proto se ne vždy podaří dětem zajistit náhradní rodinné prostředí. Pak je třeba přistoupit k pro děti nepochybně méně vhodné variantě, ústavní výchově například v dětských domovech,“ uvedla Gabriela Rebecca Janošová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí kroměřížské radnice. Město proto usiluje o rozšíření řad pěstounů – osob, které mají dostatek času, sil a schopností a mohou dětem nabídnout své zázemí.

Pro všechny, které pěstounská péče zajímá a kteří uvažují o tom, že by se stali pěstouny, připravily pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví zmíněnou besedu. Provázet jí budou Klára Tesaříková a Andrea Zedníčková, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči z oddělení sociálně právní ochrany dětí.
„Veškeré informace o možnostech a podmínkách náhradní rodinné péče je možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě získat také přímo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Kroměříž,“ uzavřela Janošová.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz