Královéhradecký kraj hodlá finančně motivovat včasný zásah proti kůrovci

České lesy se potýkají s kůrovcem. Přestože Královéhradecký kraj nebyl v první polovině roku 2018 nejvíce postiženým krajem, situace se dramaticky zhoršuje i zde. V západní až severozápadní části kraje lze již hovořit o kalamitním stavu. Odborníci navíc upozorňují, že v příštím roce může být poškození lesů několikanásobné.

Vedení kraje proto připravilo nástroje pro zmírnění kalamity. Zastupitelstvu bude na říjnovém zasedání předložen návrh nového dotačního programu na rok 2019 s celkovou alokací 10 milionů korun s možností dalšího navýšení podle vývoje kalamity.

„Kraj nebude nahrazovat ztráty z hospodářské činnosti ani likvidaci kůrovcových souší. Hodlá v příštím roce ocenit včasnou likvidaci kůrovcového dříví u malých vlastníků a navázat tak na sanační opatření, která podporuje stát. Zachování struktury živého lesa je tím nejlepším, co můžeme v prvním kroku pro krajinu udělat,“ říká radní Karel Klíma odpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství.

Jedním z rizik, která ovlivňují šíření kalamity, je velké množství vlastníků malých výměr. Majitelů lesa s výměrou do 50 hektarů je v kraji 17 tisíc a hospodaří s pozemky o celkové výměře 17 242 hektarů. Nečinnost kteréhokoliv z nich je hrozbou pro sousední porosty.

Základem ochrany má být aktivní vyhledávání kůrovcových stromů, tedy stromů lýkožroutem napadených, ale ještě neopuštěných a jejich včasná a účinná asanace. Těžbu a přiblížení kůrovcových stromů k asanaci je kraj připraven podpořit částkou 150 korun za kubický metr. Žádosti se budou podávat zpětně po dokončení asanace kůrovcového dříví až do 31. 10. 2019.

Druhým cílem této podpory je uvolnit plochy k včasnému zalesnění.

Kraj sleduje ještě třetí cíl. Tím je založení nových lesních porostů s vyšší druhovou diverzitou, jež budou odolnější vůči klimatickým změnám i hmyzím škůdcům. Chystaný dotační program podpoří ochranu nové výsadby zpevňujících dřevin proti spárkaté zvěři oplocenkami, a to až do výše 70 korun za metr.

„Kůrovcové ohrožení přináší kromě ztrát také nové příležitosti. Proto chceme vlastníky motivovat k výsadbě nových zpevňujících a melioračních dřevin,“ doplňuje radní Karel Klíma.

Na území Královéhradeckého kraje je v současnosti 145 tisíc hektarů lesa, což představuje 30,5 procenta jeho celkové rozlohy. Celých 74 procent lesů je tvořeno jehličnany, především smrkem. Ten roste na více než 83 tisících hektarů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.