Královéhradecký kraj dá na podporu malých knihoven přes 8 milionů korun

Rada Královéhradeckého kraje rozdělila mezi knihovny v Hradci Králové, Trutnově, Jičíně, Kostelci nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a Náchodě 8 466 000 korun, aby zajistila jejich regionální funkci. Dotace musí ještě schválit zastupitelstvo.

„Knihovní zákon zavedl pojem regionální funkce knihoven, což je souhrn služeb, které mají za povinnost poskytovat krajské knihovny knihovnám základním. Tento systém regionálních funkcí má zaručit dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a zároveň přispívá k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí,“ vysvětluje náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní část regionálních funkcí sama, část přenáší prostřednictvím smluv na takzvané pověřené knihovny v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a v Kostelci nad Orlicí. Od roku 2005 jsou regionální funkce knihoven hrazeny z krajských rozpočtů.

„Regionální funkce knihovny má své konkrétní parametry. Pověřené knihovny z poskytnutých peněz platí lidi a služby pro malé knihovny v celém Královéhradeckém kraji. Mezi tyto služby patří především nákupy nových knih, vzdělávání knihovníků, poradenství a další,“ doplňuje Martina Berdychová.

„V okrese Hradec Králové se staráme o zhruba 90 malých knihoven. Pořádáme vzdělávací akce pro knihovníky, konzultujeme a pomáháme řešit konkrétní problémy v místech, poskytujeme do knihoven výměnné soubory knih, pomáháme s revizemi knihovních fondů, zajišťujeme částečně i servis automatizovaného knihovního systému tam, kde je potřeba. A mimo to třeba nabízíme putovní výstavy či možnost zřízení webové stránky,“ uvádí příklad ředitelka Knihovny města Hradce Králové Barbora Čižinská.

Finanční zajištění výkonu regionálních funkcí je připravováno podle metodických pokynů Ministerstva kultury ČR. Na základě rozpisu provedeném Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové byla celková částka ve výši 8 466 000 korun rozdělena mezi pověřené knihovny:

Knihovna města Hradce Králové 1 909 000 Kč
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 1 421 000 Kč
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 1 581 000 Kč
Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí 540 000 Kč
Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. 1 109 000 Kč
Městská knihovna v Náchodě, o.p.s. 1 906 000 Kč

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.