Krajský úřad vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.

Zpravidla je to doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorolo­gického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby; začátek a ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje krajský úřad pro celý kraj nebo jeho část.

V období sucha se zakazuje:

-rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování -hořlavých látek na volném prostranství apod.),
-kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
-používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,
-používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),
-odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
-jízda parní lokomotivy

Vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:

-volné a sjízdné lesní cesty,
-kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.