Search
Close this search box.

Krajské nemocnice mohou získat nové zdravotníky díky stipendiím

Královéhradecký kraj hodlá podpořit získávání dalších zdravotnických pracovníků pro nemocnice Zdravotnického holdingu. Až 70 nových zaměstnanců by mohlo v příštím roce posílit nejvíce ohrožená oddělení díky připravovanému projektu stipendií. Ta budou tentokrát určena studentům středních a vyšších odborných zdravotnických škol, ale i absolventům vysokých škol v oboru ošetřovatelství a fyzioterapie, kteří budou finančně motivováni k nástupu do jedné z krajských nemocnic. Studenti by mohli jednorázově získat od Královéhradeckého kraje příspěvek na studia 60 až 80 000 Kč, a to prostřednictvím nadačních fondů, které nedávno vznikly a dále vznikají v jednotlivých městech regionu. Podmínkou bude, že se po úspěšném ukončení studia zavážou v nemocnicích pracovat po dobu minimálně tří let. Pokud projekt krajští zastupitelé schválí, noví zaměstnanci by mohli nastoupit již v létě 2019.

Další z řad opatření Královéhradeckého kraje, jak posílit jednotlivá oddělení v krajských nemocnicích kvalifikovaným personálem, se rodí na svět. Zdravotnický holding se po úspěšném náboru nových posil na Ukrajině nyní zaměří na absolventy českých zdravotnických škol. Královéhradecký kraj chystá totiž podporu nového typu stipendií. Tentokrát právě pro studenty zdravotnických oborů středních a vyšších odborných škol, ale i pro absolventy denního studia vysokých škol v oboru ošetřovatelství a fyzioterapie, které chce tímto způsobem motivovat, aby šli pracovat do některé z krajských nemocnic. V rozpočtu má kraj na tento rok připravenu částku ve výši 5 milionů korun, kterou hodlá rozpustit na podporu studentů.
„Podobný stipendijní program se nám již velmi osvědčil pro motivování čerstvých absolventů lékařských fakult. Podařilo se nám takto získat již 50 lékařů, dalších 40 se nám přihlásilo letos. Nyní chceme podobnou cestou oslovit i nelékařské zdravotnické pracovníky. Věřím, že se projekt dotáhne, bude úspěšný a pomůže nám personálně stabilizovat některá oddělení,“ říká k záměru náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. V současné době chybí v nemocnicích ZH KHK na šedesát zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Motivační stipendia k nim poputují skrze nadační fondy, které začátkem roku vypíší cílené stipendijní programy pro jednotlivé nemocnice v kraji.

Nové nadační fondy mají nemocnicím pomáhat
Během letošního roku založila jednotlivá města své nadační fondy určené pro podporu místních nemocnic. Už v roce 2017 vznikl fond v Náchodě, letos se přidal Jičín (s podporou Nového Bydžova a Nové Paky), Trutnov a Dvůr Králové nad Labem. Nadační fond se v současné době chystá také v Rychnově nad Kněžnou. „Jejich cílem je především podpora tamní nemocnice, a to za přispění nejenom finančních prostředků měst a obcí, pro které je nemocnice spádová, ale také financí kraje či místních podnikatelů. Jednou s forem pomoci bude také podpora v získávání nových zaměstnanců. Předpokládá se proto, že fondy vypíší začátkem roku stipendijní programy, které mají nalákat nové pracovníky. Společně jsme se shodli na vytvoření jednotných pravidel, např. co se týká výše příspěvku a délky úvazku,“ říká předseda představenstva ZH KHK a. s. Ing. Miroslav Procházka, Ph. D.
U všech stipendií je určena výše příspěvku na 60 – 80 000 Kč, a to dle oddělení, na které absolvent přijde a typu ukončeného studia. Jednotná by měla být i min. délka pracovního poměru, a to 36 měsíců. „Je to dostatečně dlouhá doba jednak pro plné zapracování absolventa v rámci adaptačního procesu, ale také pro to, aby se rozhodl, že v regionu zůstane, že se tu trvale usadí. Doufáme, že stipendia mohou oslovit i studenty mimo náš kraj a máme zájem o dlouhodobou spolupráci,“ dodává Ing. Miroslav Procházka, Ph. D. Příspěvek bude určen jak pro všeobecné, praktické i dětské sestry, tak i pro fyzioterapeuty a porodní asistentky a celkem by mohlo být podpořeno 60–70 absolventů. Podmínkou je, že musí jít o studenta absolventského ročníku vzdělávacího nebo studijního programu určeného k získání způsobilosti zdravotnického pracovníka k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Žádat budou moct studenti z celé České republiky.

V Broumově už fond pomáhá 10 let
Stipendijní programy ale nebudou jedinou možnou činností nadačních fondů. Ty mohou totiž vyvíjet i další aktivity, které budou místní nemocnice podporovat. Příkladem je Nadační fond Hospital Broumov, který již více než 10 let pořádá různé dobročinné akce na podporu broumovské nemocnice. „Ze získaných zdrojů (cca 8 mil. Kč), zejména od města Broumova a okolních měst a obcí, byla nakoupena řada přístrojů a pomůcek. Ve spolupráci s Podnikatelským klubem Broumovska, obcemi a podnikateli regionu je postupně nakupováno vybavení, sloužící klientům oddělení interny, jednotky intenzivní péče, především však klientům oddělení lůžek následné péče (polohovací a elektrická lůžka, aktivní a pasivní antidekubitní matrace, kardiacká křesla, rehabilitační a polohovací pomůcky, toaletní a sprchovací vozíky, TV přijímače, čističky vzduchu, apod.). Od roku 2012 nadační fond financuje náklady pracovnic, které celoročně pečují o klienty lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních činností,“ vyjmenovává činnosti předsedkyně správní rady NF Hospital Broumov Ing. Eva Blažková. Mimo to pořádají například také úspěšné charitativní koncerty ve spolupráci s regionálním tělesem Police Symphony Orchestra.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient