Search
Close this search box.

Krajská zdravotní, a.s., zná výsledek hospodaření za první čtvrtletí letošního roku

V posledních letech společnost držela pozitivní trend vývoje, který umožňoval každoroční mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti, ale i postupnou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky. Na základě ekonomických ukazatelů z období od 1. ledna do 31. března 2018 je reálné, aby Krajská zdravotní, a. s., skončila na konci roku s mírně kladným hospodářským výsledkem, jak má plánováno. Zprávu o hospodaření za první čtvrtletí a aktualizaci finančního a investičního plánu společnosti projednalo a schválilo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 27. dubna 2018.

„V kontextu pozitivního trendu, který vedení Krajské zdravotní od roku 2014 stále drží, a při snaze splnit všechny úkoly, které jsme si pro letošní rok vytyčili, předpokládáme i kladné hospodaření. Nezastíráme, že letošek v tomto ohledu bude nesmírně náročný a bude potřeba přijmout celou řadu opatření. Za celý rok 2018 je plánováno po aktualizaci ziskové hospodaření ve výši 221 tisíc Kč,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2018 dosahuje jedné a půl miliardy. Významné investice jsou plánovány do všech pěti našich nemocnic. Investice pro tento rok je ale vesměs dvoumiliardová, když připočítáme více než 450 milionů korun na navýšení osobních nákladů, z nichž jen 280 milionů korun tvoří navýšení tarifů. Finanční prostředky vložené do mezd zaměstnanců považujeme za důležitou investici. Nad rámec úpravy mzdových tarifů Krajská zdravotní poskytuje stabilizační příplatky nelékařským zdravotnickým pracovníkům, provedla například zlepšení odměňování u sanitářů a realizovala navýšení vážící se na nově nastavenou výši minimální mzdy,“ dodal Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Sociální smír je pro naplňování dlouhodobých cílů, které si vedení společnosti vytyčilo, velmi důležitý. Během posledních čtyř let to potvrdilo navýšením mzdových tarifů pro všechny zaměstnance nejprve dvakrát o pět a v letech 2017 a pro rok 2018 o deset procent.

Předseda představenstva přiblížil strategické cíle společnosti: „Chceme držet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také do obnovy a modernizace přístrojového vybavení. V oblasti personální budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme i v dalších letech mimo jiné využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. Na začátku roku 2018 byla vyhlášena II. výzva pro akademický rok 2017/2018 s možností opět získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent. V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří po vybudování kardiochirurgického pracoviště, které bylo k 1. lednu 2018 ustaveno, získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici, a to spolu s vybudováním nových moderních operačních sálů. Naši snahu o získání uvedeného statutu jsme zvýraznili předáním žádosti ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi při jeho návštěvě Krajské zdravotní dne 19. března 2018. Cílem je také vybudování urgentních příjmů postupně ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetické rezonance v Děčíně, Mostě a Chomutově mají být pacientům k dispozici ještě v letošním roce. Chceme také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty, které se od léta 2017 již staví v teplické nemocnici.“

„Krajská zdravotní do všech těchto akcí investuje a nadále bude investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje jako jediného akcionáře. To nám i nadále umožní pokračovat v postupné obnově nemocnic a jejich přístrojového vybavení. Není od věci připomenout, že na rozdíl od některých nemocnic v jiných krajích nedostává Krajská zdravotní, a. s., dotace na provoz. Ústecký kraj se zaměřuje výhradně na její investiční finanční podporu,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Výsledkem hospodaření Krajské zdravotní, a. s., za rok 2017 byl zisk ve výši 6 276 423,03 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo v každé z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady činí 6 753 740 319,63 Kč, celkové výnosy činí 6 760 016 742,66 Kč. Výsledek hospodaření všech nemocnic, sdružených do Krajské zdravotní, což vedení společnosti považuje za důležité, je kladný. Společnost loni měla obrat 6 760 017 000 Kč.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient