Kraj nakoupí nové počítače a učební pomůcky pro školy

Příspěvky od státu na učební pomůcky a vybavení škol nejsou dostačující. Moravskoslezský kraj proto školám, které zřizuje, přispívá také. Modernizace učebních pomůcek je pro udržení kvality výuky ve školách nezbytně nutná, kraj na ni ze svého rozpočtu vyčlenil skoro 10 milionů.

„Největší investice jsou potřeba hlavně v oblastech informačních a komunikačních technologií, které se velmi rychle vyvíjejí. Moravskoslezský kraj tedy přispěje přes 6 milionů korun 43 školám na nákup moderních počítačů, notebooků, tabletů, dataprojektorů nebo také softwarů pro výuku,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a doplnil, že příspěvek na jednu školu se pohybuje v rozmezí od 50 do 280 tisíc korun.

Dalších skoro 2 a půl milionu celkově získá 29 gymnázií. „Za tyto peníze si školy pořídí odbornou literaturu a učební pomůcky jako jsou například různé měřicí přístroje, modely, výukové soupravy, chemikálie nebo sportovní vybavení do tělesné výchovy,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Další krajské finance šly na zlepšení podmínek školám, které se cíleně věnují a pracují s talenty. Moravskoslezský kraj tak navazuje na program ministerstva školství, které podporuje pedagogy základních a středních škol na základě úspěchů, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích. „Finančně jsme podpořili krajské školy, které měly úspěchy v krajských kolech soutěží. Věřím, že tyto prostředky napomohou intenzivnější práci s talenty. Nejvyšší částku, tedy 142 tisíc korun, obdrželo Mendelovo gymnázium v Opavě, které má v této oblasti mimořádné výsledky,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že příspěvek získalo celkem 40 středních škol.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak