Search
Close this search box.

Kosovští debatovali nad územní studií

V zaplněném sále Edison jihlavského kina Dukla proběhla v pondělí 12. listopadu veřejná prezentace variantního návrhu řešení územní studie Kosov. Cílem aktuálně zpracovávané studie je získat podklady pro rozhodování o případných změnách v území a následné změně územního plánu. Podněty a připomínky veřejnosti mohou ovlivnit konečnou podobu územně plánovacího podkladu.

Studii během bezmála hodinové prezentace podrobně představili její zpracovatelé, architekt Milan Grygar a projektant Lukáš Petr. Připraveni zodpovědět dotazy a zapojit se do následné veřejné diskuze byli i náměstci primátorky Vít Zeman a Petr Laštovička a zástupci městského Úřadu územního plánování.

„Dnešní jednání nevyplývá ze zákona, ale město Jihlava chce poskytnout svým občanům možnost vyjádřit jejich názory a připomínky a zohlednit je v rámci konceptu udržitelného rozvoje našeho města i jeho okolí. Jsem rád, že lidé nejsou lhostejní a že sem dorazili v tak hojném počtu,“ ocenil setkání náměstek Vít Zeman, pod kterého spadá úsek územního plánu města.

Případné podněty a připomínky k projednávané územní studii je možné podávat na Úřad územního plánování do pondělí 19. listopadu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient