Komunitní centrum v Jeseníku by mělo být hotové do konce roku

Do konce roku má být dokončena stavba Centra společných aktivit, ve kterém se čtenářská veřejnost dočká nejenom očekávané nové knihovny pro děti i pro dospělé. K dispozici bude také multimediální učebna, hudební sál či projektová místnost.

Komunitní centrum, které vznikne rekonstrukcí bývalého loutkového divadla a přilehlé bývalé bytové jednotky, bude sloužit nejen obyvatelům města a jesenického regionu, ale také partnerům přeshraniční spolupráce z Polska.

„V současné době se uvnitř stavby realizují především nové vyzdívky, konstrukce stropů a hrubé podlahy. Byla také již demontována střecha pro podrobný průzkum a řešení konstrukce krovu. V nádvoří se řeší přípojky plynu, vody, kanalizace a výkopy základů pro nově budovanou propojovací část komplexu stavby,“ uvedl Marek Fatura z oddělení investic jesenické radnice. Jak dále poznamenal, v plánu jsou také například sanační práce nebo výměna oken.

Stavební ruch vypukl koncem února předáním staveniště zhotoviteli a během prvních dnů probíhalo vyklízení objektu bývalého bytového domu a budovy loutkového divadla, vytyčování inženýrských sítí ve dvoře a následně došlo k zahájení bouracích prací. „Ty se týkaly zejména příček, podlah, stropů, otvorů a prakticky všech vnitřních rozvodů. Nejvýraznější odstraněnou částí stavby je původní vstup bytového domu a přístavek schodiště bývalého loutkového divadla. Průběžně se odváží suť,“ popsal průběh prací Marek Faktura.

Dokončení stavby se předpokládá v závěru letošního roku, pak přijde na řadu vybavení interiérem a kolaudace. Reálné uvedení do provozu proběhne pravděpodobně začátkem příštího roku.

Celkové náklady realizace projektu Centra společných aktivit představují 37,5 milionu korun včetně DPH. „Samotná stavba přijde na zhruba 24,5 milionu korun a dovybavení včetně budoucích aktivit posilující oblasti intenzity spolupráce institucí na pohraničí se plánují za přibližně 13 milionů. Tato rozsáhlá investiční akce se rozběhla díky dotacím, Integrovaný regionální operační program spolufinancuje investiční část a Program Interreg V-A Česká republika – Polsko zajišťuje aktivity projektu včetně vybavení stavby,“ vysvětlil vedoucí oddělení investic ing. Jiří Uher. Jak dále poznamenal, výše dotace z IROP představuje 18 milionů korun a z Programu Interreg 11 milionů. Zbylou část uhradí město Jeseník ze svého rozpočtu.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz