Kollárova ulice má design manuál

Spolek Kollárka jinak z.s., jenž tvoří zástupci obyvatel plzeňské Kollárovy ulice, nyní vytvořil novou příručku Design Manuál Kollárka. Ta popisuje principy a pravidla, jejichž dodržováním lze docílit kvalitního a přívětivého vzhledu dotčené lokality. Dokument stanovuje podmínky pro řešení veřejného prostoru celé ulice, včetně prvků na objektech, které se do něho promítají. Týká se především vzhledu a označení provozoven a restauračních předzahrádek. Rada města Plzně dokument Design Manuál Kollárka na svém jednání odsouhlasila a příslušné orgány města nyní budou jeho dodržování uplatňovat ve svých stanoviscích, případně doporučovat a konzultovat řešení tam, kde návrhy nepodléhají povolením.

„Design Manuál Kollárka řeší základní prvky určující vzhled ulice, jakými jsou vývěsní štíty, reklamní plochy, restaurační předzahrádky. Cílem je shrnout principy a pravidla pro vytvoření vizuálně i uživatelsky atraktivní ulice, jež je součástí širšího centra města. Návrh dokumentu zpracoval kolektiv architektů a urbanistů sdružených ve studiu placemakers.cz. Příručka vznikla jako návod s příklady dobré praxe pro jednotlivé živnostníky či majitele nemovitostí při řešení úprav parterů domů, výkladců či reklamních sdělení,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář a doplnil: „Oceňujeme především snahu občanů o kultivování veřejného prostoru Kollárky. Úspěšným projektem místních obyvatel je zcela určitě dřevěná platforma, která slouží k odpočinku, příležitostným kulturním akcím a především k sousedským setkáním.“

Specifikem Kollárovy ulice je to, že v celé její délce převažují kancelářské a servisní služby, které mají zpravidla méně aktivní parter. Analýza také potvrdila vyšší zastoupení barů, hospod a kulturních zařízení. V dané lokalitě je také větší množství provozoven zaměřených na prodej výpočetní techniky, řemeslných a stavebních technologií a také poměrně vysoké procento rizikových provozů – heren a zastaváren. Zajímavostí je i větší množství obchodů s dárkovým a party zbožím, což může korespondovat s vnímaným charakterem ulice jako místní kulturně-zábavné lokality.

Manuál obsahuje návod k označení provozovny, daného umístění, barevnost, osvětlení, pravidla pro výstrče, polepy výkladců a oken a pravidla pro restaurační předzahrádky.

Spolek Kollárka jinak, z.s. vznikl v roce 2015. Snaží se občanskými aktivitami pozitivně působit na kultivování veřejného prostoru v lokalitě Kollárovy ulice a přilehlém okolí. Členové se aktivně podíleli na realizaci grantů v rámci otevřené výzvy Pěstuj Prostor a TUTO město, v jejichž rámci byly realizovány například setkání s obyvateli a podnikateli na téma rozvoje lokality, výstava historie života v Kollárově ulice a v roce 2017 realizace dřevěné platformy.

Posledními projekty spolku je design manuál a studentská soutěž o Umělecké intervence do veřejného prostoru Kollárovy ulice ve spolupráci s Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Tématem soutěže je umělecky ztvárnit významná období z historie této ulice. Práce by měly znázorňovat industriální odkaz II. poloviny 19. století a Škodových závodů, židovskou stopu v Kollárce na ose Velká synagoga – Brummelův dům, období Tuzexu a klubovou scénu svobodných devadesátých let.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak