Klienti Čtyřlístku dostanou lepší bydlení

(Aktualizováno před )

Lidé s mentálním a často také s tělesným postižením žijí v domovech příspěvkové organizace Čtyřlístek. Nově by namísto hromadného bydlení měli žít v domácnostech po šesti lidech. V září začne výstavba pěti nových domů, první obyvatelé by se do nich mohli nastěhovat za rok.

„Posláním ostravského Čtyřlístku, je vytvářet takové životní podmínky lidem s mentálním a často i tělesným postižením, aby se mohli co nejvíc přiblížit běžnému životu. Jednu část této snahy představuje vybudování nových domů, které budou pro klienty postaveny, a tu druhou tvoří samotná náplň jejich života v nových podmínkách,“ řekl náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví Michal Mariánek. Mentálně postižení lidé dosud žili v domovech Barevný svět a Na Liščině. Uvolněné prostory využije Čtyřlístek jako zázemí pro své činnosti, dvě budovy budou kvůli zhoršené statice zbourány.

Každý z pěti nových domů ve Výškovicích, Nové Bělé, Petřkovicích a v Hrušově (dva domy) budou tvořit dvě domácnost. V každé domácnosti bude žít šest klientů v jedno- a dvoulůžkových pokojích.

„Prostředí pro ně bude domácké a navíc se o sebe částečně postarají, ať už jde o oblékání se, vaření, úklid nebo hygienu. Za lékařem, kulturou nebo volnočasovými aktivitami budou docházet nebo dojíždět, a v tom vidím velké plus, protože nemusí trávit celý život na jednom místě. Prostě jejich život se přiblíží životu zdravých lidí,“ připomenul Michal Mariánek.

V první etapě bude postaveno výše zmíněných pět domů. Následuje druhá etapa, ve které bude postaveno osm domů pro osoby s těžším postižením. Proto bude každý z domů vybaven kolejnicovým systémem pro ulehčení manipulace s ležícími klienty. V každé domácnosti budou přítomni pracovníci Čtyřlístku.

Na konci obou etap bude přestěhováno do nových a zrekonstruovaných 13 domů pro sociální účely 159 klientů Čtyřlístku. V současné době žijí v Domovech Barevný svět (82 klientů), v Domově na Liščině (54 klientů) a v Domově Jandova (23 klientů). Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230 milionů korun.

Organizace Čtyřlístek poskytuje pobytovou i ambulantní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská) a čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová).

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz