Search
Close this search box.

Kladenský hospic svaté Hedviky nabízí důstojnou péči v domácím prostředí

Mobilní Hospic svaté Hedviky o.p.s. je nezisková organizace působící ve Středočeském kraji na Kladensku. Poskytuje paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí zemřít v klidu domova, v prostředí, které dobře znají, obklopeni svými nejbližšími.

Naším hlavním cílem je, aby člověk strávil poslední chvíle svého života důstojně a bez zbytečných bolestí.

Mobilní hospic, na rozdíl od lůžkového hospice, využívá domácího prostředí klienta a zdravotnická, psychologická a sociální podpora je poskytovaná nejen umírajícím, ale také blízkým, kteří se rozhodli doprovázet umírajícího v rodinném prostředí.

Naše služby můžeme rozdělit do několika kategorií:

Domácí hospic – poskytujeme odbornou sociálně zdravotní péči těžce nemocným, umírajícím a jejich rodinám 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Hospicový tým dojíždí k pacientům na základě domluvy a individuálních potřeb klienta a pečujících, nastavuje optimální léčbu, pomůže a poradí pečujícím s ošetřovatelskou péčí, zaškolí a zacvičí pečující. Poradí také v sociální oblasti, nabízí psychologickou i duchovní pomoc. Členové týmu jsou zdravotní sestry, lékař, sociální pracovníci, dobrovolníci a v případě potřeby lze zajistit ještě další externí spolupracovníky.
Odlehčující služby – jsou určené pro pečující, kteří potřebují, aby za ně péči dočasně převzal někdo jiný. K nemocnému tedy přichází na určitou denní nebo noční dobu asistentka (pečovatelka, zdravotní sestra, případně dobrovolník), která pomůže při sebeobsluze (oblékání, hygieně, podá stravu, doprovodí jej k lékaři, na vycházku apod.)

Hospicová poradna – nabízí pomoc všem lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období a v situaci, kdy jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní. Poradna je určena pro nemocné, jejich rodinné příslušníky a blízké, pečující osoby a ostatní, kteří tuto pomoc potřebují. Naším cílem je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí, a kteří se obávají, zda péči zvládnou. Můžeme pomoci se zorientováním se v možnostech péče o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí pacienta, v možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek, žádostech o příspěvek na péči či další dávky, dostupnosti a možnosti paliativní péče.
Půjčovna kompenzačních pomůcek – můžeme zajistit zapůjčení polohovatelné postele, antidekubitní matrace, oxygenátoru atd.

Všechny tyto služby by nebylo možné vykonávat bez týmu úžasných lidí, kteří v hospici pracují a nebo těch, kteří nám jakkoliv pomáhají. Nezřídka kdy totiž naše péče „začíná tam kde práce jiných končí.“

Mgr.Lucie Petáková

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
Huťská 1496
272 01 Kladno

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient