Karel Fleischer: Školy v ČR fungují jako ideologický diktátor na úkor kvality výuky

Připravenost studentů na VŠ studium je nízká a u zkoušek z matematiky, chemie a dalších předmětů neuspěje stále větší počet studentů. Důvodem je nedbalá výuka, která směřuje spíše na politickou propagandu, než na kvalitu výuky.

Když jsem, z dnešního pohledu mladých v dávných dobách, byl já na střední škole, měli jsme matematikářku, která byla tvrdá a náročná a zvládnutí matematiky nám prezentovala jako základní ukazatel životního úspěchu, či pádu žáka v životě v závislosti na zvládnutí předepsaného učiva.
Věnovala se i nejslabšímu žákovi se snahou logicky vysvětlit zákonitosti matematiky tak, aby měl alespoň nějaké výsledky a ze školy si cosi odnesl.

Její motivace byla tehdy tvrdá – buď to zvládneš, nebo lopata – ale způsob výkladu matematiky a snaha se věnovat i těm nejslabším, přinášela výsledky. Nikdo nepropadl u zkoušek.

Dalo by se mluvit o učitelech, které jsem poznal na různých stupních a i když jsem byl na střední škole v dobách hluboké komunistické totality, komunistická propaganda našla své místo jen v hodinách dějepisu a občanské nauky.

V podstatě se nedotýkala jiných vědních oborů a učebních předmětů, na rozdíl ode dneška.

Záleží vždy hodně na tom, jak se předmět pojme a prezentuje žákovi. Pokud budu přednášet ekonomii, budu se striktně držet látky, bez inklinací do sfér politiky a ideologie nadřazených bohatých a hloupých chudých s patřičným jmenovitým napojováním na existující politické strany. Je to jakési napovídání a podceňování vlastního úsudku studenta, čili nenápadná volební diktatura.

Ideologie a politikaření, politická propaganda, začaly pronikat před mnoha lety do všech vyučovaných předmětů a samotnému vědnímu oboru a potřebné látce se kantor věnuje méně ve prospěch zmíněné propagandy.

Propaganda pronikla do škol na všech stupních. Šíří se neoliberální a multi-kulti propaganda, přednáší se cosi o nesystémových stranách a systémových stranách, vtiskává se dětem a studentům do paměti pojem, jako extrémistická strana, rasismus a podobně.

Žák, či student vyjde školu se stigmatem liberální ideologie a nabiflován předepsanými frázemi vejde do života a přesvědčuje životem proškolené padesátníky a o co hůře – student má volební právo – proti čemuž nic nenamítám – nicméně takto nabiflován a nabuzen do multi-kulti liberální ideologie, má zcela nepochybně jednoznačně předurčenou volbu v politických otázkách a zejména ve volbách do zastupitelských funkcí.

Politické partaje vysílají své reprezentanty do škol, kde si získávají body propadlé strany, které u dospělých voličů nemají šanci na volbu, protože ti sledují výsledky práce a negativní činnost příslušníků strany, nikoliv přikrášlenou ideologii, podloženou osobní návštěvou toho slavného poslance, či ministra ve škole. Ohromení žáci, či studenti, kteří jsou nadšeni z toho, že s nimi hovořil osobně ministr, či poslanec parlamentu, pak sypou doma své poučky a hlavně volí a účastní se protestních, nebo podpůrných akcí vyvolených partají a svým počtem pak přebijí dospělé voliče, kteří by podobnou stranu nevolili, protože ví, že je prolezlá kriminálníky a bývalými komunisty, nebo udavači předlistopadové StB. A dnes se tito politici nechovají jinak. Kradou, lžou, podvádí, ignorují potřeby občanů a dělají jen ve prospěch lobbovaných firem a zájmových skupin.

Studenti se tak stávají naprogramovanými otroky a volícími stroji partají, které se umí infiltrovat do školství, prostřednictvím mnohdy až fanatickcýh profesorů, nebo polobláznů – viz kauza Putna a další.

Studenti jsou použiti, nebo dokonce zneužiti jako snadno ovlivnitelné stádo, které je možné nenápadným diktátem politického směru, přinutit podporovat tu kterou politickou stranu.

Neuvědomují si, že je to vlastně diktatura, jakou pamatujeme z dob komunistické nalejvárny a propagandy ve školách před listopadem 1989, ale jak jsem zmínil, tehdy se politická propaganda vyučovala pouze ve vybraných předmětech, ne komplexně ve všech vědních oborech.

Bohužel propaganda tu funguje na úkor kvality výuky a výše zmíněného individuálního přístupu i ke slabším studentům a snahy látku přednést tak, aby byla chápána a především motivovat žáky tak, aby měli zájem i o méně populární předměty, jako právě matematika, nebo fyzika, které jsou ovšem v dnešní době podstatou vzdělání. Znalosti v matematice a fyzice dnes potkáváme všude a pokud je výuka nahrazena propagandou TOP09 a ODS, pak význam školy ztrácí smysl a naopak vyvstává jasná příčina, proč tak vysoké procento studentů středních škol vybouchlo v maturitních zkouškách právě z matematiky a třeba z chemie.

Škola má vzdělávat a připravovat lidi k dalším stupňům vzdělávání a motivovat k touze po vědě, specializaci na vědní obor a vynechat zcela politickou propagandu. A protože starého psa novým kouskům nenaučíš, je třeba vychovávat nové profesory v tomto duchu, oprostěny od politické ideologie a fokusovány na svůj vyučovaný obor tak, aby za kantorem nezůstala banda volících robotů jedné strany, ale sebevědomá a vzdělaná společnost s širokým rozhledem i hlubokou úzkou vlastní specializací na svůj zvolený obor.

Propad vědomostí žáků základních škol a středních škol je dílem učitelů a profesorů, kteří si popletli své poslání a takovým bych nepřidal ze státního rozpočtu na platech ani korunu, ale spíše je nahradil kvalitními profesory, kteří připraví studenty do reálného života a nebudou je zneužívat, nebo nechávat zneužívat jako loutky politických stran, které upadají a chytají se studentů, čímž studenty degradují a uráží a sráží na pozici naprogramovaného volícího stroje, u kterého je jedno, zda rozumí byť i základní matematické poučce, hlavně že dá hlas vyvolenému politikovi.

Škola v České republice potřebuje změnu, aby produkovala nikoliv otroky politických stran, ale vzdělané jedince, připravené se dál rozvíjet, jedince s chutí do dalšího studia a sebezdokonalování ve vědních oborech, což Českou republiku posune z manufakturní mizerně placené země na úroveň země s vědeckými odborníky, špičkovými IT vývojáři a programátory, lékaři, vědecko-výzkumnými pracovníky v různých oborech, právníky, soudci, ale také novými kvalitními profesory. To je první krok k odstranění stigmatu levné montovny, které si Česká republika nese právě díky propagovaným stranám, jako ODS, TOP09 a ČSSD, pro které student znamená jen volící ovci a později dojnou krávu státu a levný lidský zdroj, který pracuje 12 hodin denně a vykonává primitivní a jednotvárné úkony za mizernou mzdu, za kterou si nekoupí nic a kvalita života takových jedinců bude v rozsahu jejich malých příjmů, kdesi na úrovni 80. let. Je třeba vědět co chceme a my, republikáni, chceme kvalitní školství, nezneužívané propagandou a za ním špičkové odborníky s patřičně špičkovým platovým ohodnocením a vysokou kvalitou života každého vzdělaného jedince.

Karel Fleischer
Místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka
Předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka
Republikánský kandidát do Evropského parlamentu ve volbách 2019

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient