Search
Close this search box.

Kamery hlídají na čtyřech nových místech, mimo jiné také most Jana Palacha

Městská policie Dvůr Králové nad Labem (dále MPDK) v uplynulých měsících realizovala řadu investic s cílem zkvalitnit nebo rozšířit svou činnost. Finanční prostředky tak putovaly nejen na nákup výstroje a vybavení strážníků, ale také do obnovy a zkvalitnění kamerového systému.

„Investovali jsme do výměny již zastaralé výstroje a vybavení strážníků, např. do nákupu osobních kamer, kamer do vozidel, střelných zbraní, ochranných vest a dalšího materiálu,“ uvedl ředitel MPDK Jan Štípek a pokračoval: „Dále došlo k obnově kamerového systému, jehož části byly již za hranicí životnosti, a k nákupu nového serveru včetně zvýšení kapacity úložiště dat. Na přelomu roku 2017 a 2018 byly pořízeny čtyři nové kamerové body: u mostu Jana Palacha, na ZŠ Schulzovy sady, na družině ZŠ 5. května a na kruhovém objezdu na Denisově náměstí. Kromě toho byl mobilní kamerový systém dovybaven o kameru, která umožňuje i záznam zvuku. Letos chystáme stejně vybavit i druhý mobilní kamerový systém a plánujeme obnovu jednotlivých kamerových bodů s využitím dotace. Podání žádosti do Programu prevence kriminality pro rok 2018 již schválila rada města.“

Za nákup nového serveru, kamer a rozšíření kamerového systému MPDK zaplatila přes 400 tisíc Kč.

MPDK investovala zhruba 110 tisíc Kč také do modernizace jednotlivých pracovišť strážníků a do vybavení místnosti pro jednání s veřejností. „Nově disponujeme prostory, které dříve v budově MPDK využívali pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství. Ti se ale přestěhovali do hlavní budovy městského úřadu. Do prvního patra jsme tak přemístili pracoviště šesti strážníků a kancelář ředitele. V uvolněných prostorách v přízemí pak vznikla místnost s bezbariérovým vstupem pro jednání s veřejností, kterou jako své pracoviště využívá dozorčí služby,“ vysvětlil změny Jan Štípek a upřesnil, že tuto místnost mohou v případě potřeby využít pro jednání se svými klienty také pracovnice odboru školství, kultury a sociálních věcí, které mají v budově MPDK své kanceláře.

Město Dvůr Králové nad Labem navíc zafinancovalo opravu příjezdové komunikace k budově MPDK a opravu schodiště a bezbariérového přístupu do budovy.

„Jsem rád, že městská policie získává kvalitní zázemí a prostředky pro činnost strážníků. Díky investicím města se pak podařilo zajistit důstojné prostory pro jednání s občany, které dosud chyběly. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, zvlášť panu místostarostovi Janu Helbichovi. Pomohl nejen zkoordinovat celou akci mezi jednotlivými odbory města, ale přispěl i zkušenostmi ze své ´stavařské´ praxe,“ dodal Jan Štípek.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient