Jiří Kadrnka: Kapacita školní družiny aneb fakta v číslech

V HL č.5/2018 jsem uvedl zamyšlení nad nedůstojnými podmínkami 170 žáků navštěvujících školní družinu ZŠ Komenského aneb proč je potřeba zvýšit kapacitu mateřských škol. Že bude reakce paní starostky taková, jaká je, mne nepřekvapuje. Hledání opory pro svá tvrzení z let dávno minulých je sice hezké, ale málo platné pro současnou situaci v trávení mimoškolního času dětí našich spoluobčanů ve školní družině druhé největší základní školy okresu.

Největší pochybení paní starostky spatřuji v jejím přístupu k možnosti získat dotaci ve výši 100% na přístavbu MŠ Na Sídlišti, která byla MŠMT ČR vypsána na sklonku roku 2015. A ačkoliv byl vystaven stavební posudek, že nadstavba 1 patra na uvedené MŠ je vhodná a proveditelná, byla to paní starostka, která tuto možnost odmítla s tvrzením, že by se jednalo o neudržitelnost projektu po dobu 5 let. Stačilo si udělat průzkum o počtech dětí, které budou MŠ navštěvovat. Pět let bude pomalu pryč a kapacita MŠ je stále nedostatečná a podmínky pro děti ve ŠD více než zoufalé.

Je-li toto tedy priorita školství současného vedení města, pak bohužel není výsledek nikde vidět. A rozšíření kapacity ZŠ Komenského díky dotaci ve výši 90% nemá na provoz ŠD sebemenší vliv, což by starostka měla vědět. Navíc získání této dotace proběhlo sice pod zástěrkou města, ale hlavním strůjcem získání této dosud nejvyšší dotace v našem městě byl pan ředitel ZŠ Komenského. Jak mu vedení města poděkovalo nejen za tuto dotaci, ale i za dlouholeté působení v zastupitelstvu a ve finančním výboru nelze ani zveřejňovat, jak bylo ze strany vedení města nedůstojné.

Tvrzení o volné kapacitě školy a ŠD, které paní starostka uvádí, je více než zcestné. Přečíst z výroční zprávy čísla cílové kapacity školy – 810 dětí a cílové kapacity ŠD – 200 žáků je sice hezké, ale naprosto neodpovídající určité naplněnosti tříd a volných učeben. Přitom stačí jedno zavolání na vedení školy, jako jsem učinil já a hned máme jasno.

Cílová kapacita (810 žáků) školy vyjadřuje 100% naplněnost jednotlivých tříd včetně povolené výjimky na zvýšení počtu dětí ve třídě. Zákonná naplněnost je 30 dětí a výjimka může činit až + 4 žáci. Celkem tedy 34 žáků maximálně. Vezmou-li se v úvahu počty učeben na ZŠ Komenského – 26 tříd krát 34 žáků, pak je kapacita dokonce 884 dětí. V současné době navštěvuje školu 646 žáků, což je průměr na jednu třídu 24,8 žáka. Jde o jednu z nejvíce naplněných škol.

Kapacita ŠD je uvedena z dřívějších let, kdy pro ŠD byla využívána budova Komenského 4. Kdyby škola schválenou kapacitu snížila, pak by veškeré náklady na provoz zařízení bez odpovídající kapacity nesl zřizovatel (město). Ono to chce trošku více dokumentům školy rozumět a netvrdit takové bláboly, jakože škola a ŠD nevyužívá celou kapacitu. Naopak škola nemá již ani jednu volnou učebnu a plánovaná přístavba 5 nových učeben z výše uvedené dotace má sloužit jako odborné učebny a v rámci udržitelnosti projektu to ani jinak nebude možné.

V rámci uvedených 26 učeben je současně 6 z nich používáno jako školní družina. děti tedy nemají žádnou místnost určenou jen pro jejich mimoškolní činnost. Dříve to byla právě budova vedlejší MŠ Komenského a její přilehlá zahrada . Nevím, co je tedy urážejícího na mém tvrzení, že děti tráví svůj čas ve ŠD v nedůstojných podmínkách. Co kdybyste se zeptala pedagogů dané školy a zákonných zástupců dětí jako já, paní starostko ?

Ing. Jiří Kadrnka
zastupitel města Hustopeče
Foto: archiv ZŠ Komenského

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.