Search
Close this search box.

Jiří Humpolík: Můj volební program

MŮJ VOLEBNÍ PROGRAM
podporují mne lidé ze strany Svobodných a Pirátů, jsou většinou ještě mladí a plní ideálů. Je pravdou, že se v některých otázkách až tak nesetkáváme ale i to je dobře

Volební motto: Žádné kecy, rovnou k věci
Pokud mne svými hlasy protlačíte již vznikajícimi koalicemi Pokusím se prosazovat tvrdé změny zejména v těchto oblastech:

1/ Správa města a komunikace s občanem

Základním předpokladem spokojeného občana je kvalitní a kompetentní úředník,úředník který je tu pro obyvatele a ne obyvatel pro úředníka, úředník který dobře a svědomitě vykonává svěřenou agendu. Úředník který je tu pro občana a ne naopak. I přes „služební zákon“ lze požadovat po starostovi a místostarostech změnu systému řízení podřízených cestou úkolů, časových bodů průběžné kontroly, zpětné kontroly a vyhodnocení a v případě neplnění důtky atd.

Podporuji tedy:

Maximální transparentnost a otevřenost Městského úřadu, k čemuž lze využít:
Den otevřených dveří starosty.
Přímé přenosy z veřejných zasedání Zastupitelstva města vysílaných i na tabulích města (např. na u hodin hlavní křižovatky).
Kvalitní a přehledný městský webový portál a z něj jdoucí aplikace i pro Smartphony.

2/ Hodonín chytré město-Smart City Hodonín

Smart city Hodonín to je především efektivita a optimalizace využití energií, důsledné využívání internetu věcí(senzory), dopravní infrastruktury či zlepšení funkce městské správy např. prostřednictvím veřejné online dostupnosti informací a dat s cílem umožnit občanům přehled o hospodaření a službách nabízených veřejnosti.
Prosadit v zastupitelstvu a získat podporu pro vytvoření vize Smart City Hodonín a její postupnou realizaci v oblastech:

1/ Sledování a optimalizace dopravy – indikace cesty, která se vede mimo zácpu
2/ Inteligentní cestování v MHD – inteligentní jízdné, informace o změnách v dopravě a mimořádných spojích
3/ Chytré parkování pomocí mobilní aplikace, která ukáže cestu na nejbližší volné místo
4/ Ovládání pouličního osvětlení (lze dosáhnout i 80% úspor) – rozsvícení lamp při identifikaci pohybu či nastavení intenzity podle počasí ,využití sloupů k wifi pro celé město, senzory i pro parkoviště apod.
5/ Správa odpadu – indikace zaplnění a optimalizace svozu automatické lisování
6/ Využití mobilní aplikace pro lepší orientaci občanů na úřadech, navigaci turistů městem či hlášení závad.

Cílem je zjednodušení, efektivnost a snížení nákladů tak, aby mohly být využity v jiných oblastech.

3/Životní prostředí
V letních měsících začíná být teplota i malá vlhkost ovzduší problematická
Pokusím se získat zastupitele a spolu s odborníky prosadit:
Nerozšiřování betonových či asfaltových ploch a naopak šíření všech možných typů zeleně, které jsou schopné ovlivňovat teplotu i vlhkost v Hodoníně.

4/ Ve zdravém těle zdravý duch
Máte pocit, že podstatná část generace bez rozdílů věku tráví čas místo pohybem u PC či smarphonů, že na jaře či podzim vidíte řady nachlazených lidí? Jeden z mnoha důvodů je i malá otužilost a nedostatek zajímavých akcí pro pohyb proto všemožně podpořím akce zimního plavání a různé typy běhů.

Humpolík Jiří, nestraník, kandidát podporovaný koalicí Svobodných a Pirátů na pozici č.: 18 volebního lístku č.7

§ 34 Způsob hlasování
(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Malé křížky

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.

Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Velký křížek

Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.

V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 35 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 35 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient