Jihomoravští policisté se zahraničními kolegy nacvičovali postup při násilném útoku

Ve středu 26. září 2018 přijali policisté oznámení o násilném útoku, kterého se měl dopustit muž pocházející ze Slovenska proti své manželce ve Strážnici. Následně vyzvedl ze školy společného syna a chtěl s ním opustit území ČR. Vyslaná policejní hlídka ujíždějícího pachatele vizuálně zachytila v obci Petrov, kde však nereagoval na pokyn k zastavení a ujížděl směrem na Slovensko. Policisté jej začali pronásledovat a o události vyrozuměli slovenskou stranu se žádostí o součinnost při pronásledování. Po dopadení ve městě Holíč a omezení pachatele na svobodě na území SR byly realizovány úkony směřující k jeho následnému předání, a to jak na úrovni policejního orgánu, tak i státního zastupitelství. (foto a video pod článkem)

Přesně tato situace byla námětem společného cvičení přeshraničního pronásledování mezi Českou a Slovenskou republikou. To se uskutečnilo jako jedna ze společných aktivit projektu krajských ředitelství policie Jihomoravského a Trnavského kraje „Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality“ podpořeného v Operačním programu Interreg z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

Účelem cvičení bylo prověřit připravenost české a slovenské policie rychle reagovat na hrozby v příhraničí a spolupracovat za účelem jejich rychlé eliminace. Dále pak prověřit vzájemnou spolupráci, komunikaci a včasné předávání informací mezi oběma policejními sbory při přeshraničním pronásledování. V neposlední řadě bylo důvodem cvičení sladění postupů při zadržení pachatele a při předávání osob a dalších postupů v rámci trestního řízení mezi českými a slovenskými orgány policie.

Samotný průběh cvičení prokázal schopnost české a slovenské policie pružně reagovat na situaci vyžadující přeshraniční pronásledování pachatele přes společnou státní hranici. Díky následné diskusi za aktivní účasti zástupců příhraničních útvarů policie, policistů služby kriminální policie a vyšetřování a státních zástupců, jakož i metodických pracovníků Policejního prezidia ČR, se podařilo společně definovat kroky navazujícího procesního postupu orgánů zapojených do přeshraničního pronásledování na obou stranách hranice k zadržení pachatele, zajištění důkazních prostředků a jejich následného předání. Účastníci cvičení se shodli, že cvičení výrazně pomohlo v přípravě všech zainteresovaných složek, pokud by v budoucnosti nastala obdobná situace.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak