Search
Close this search box.

Jihomoravský kraj získal jako druhý kraj v republice certifikát za energetickou politiku

Jihomoravský kraj zahájil implementaci systému energetického managementu pro kontrolu spotřeb energie na svém majetku v roce 2013 v souladu s přijatou Energetickou politikou kraje. K tomuto kroku vedly pragmatické důvody – neustále se zvyšující ceny jednotlivých druhů energie a současně stále přísnější legislativní požadavky v oboru hospodaření s energií. Výsledkem je mimo jiné i udělení Certifikátu systému managementu hospodaření s energií ISO 50001.

„Jihomoravský kraj vlastní rozsáhlý nemovitý majetek, který spravuje prostřednictvím svých 243 organizací. Ve více než tisíci vytápěných budovách zajišťují své činnosti krajské nemocnice, střední, umělecké a speciální školy, ústavy sociální péče a kulturní instituce. Roční náklady na energii dosahovaly před rokem 2013 téměř půl miliardy korun. Mít takovéto energetické hospodářství pod kontrolou byla celkem logická vize,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Vzhledem k novelizaci zákona o hospodaření s energií, který ukládá velkým podnikatelům pravidelně zpracovávat energetické audity nebo zavést certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, kraj zvolil variantu certifikovat implementovaný energetický management. Tuto variantu považuje z ekonomického hlediska za méně nákladnou, a přitom zajišťující trvalé efektivní řízení energetického hospodářství kraje.

V rámci energetického managementu byla vytvořena energetická databáze, do které je možno vstupovat přes internetové prostředí ze všech sledovaných organizací a míst s měřidly energie. Zaměstnanci všech krajských organizací jsou o požadavcích systému energetického managementu proškoleni a je požadována jejich aktivní účast při pravidelném záznamu dat do databáze, vyhodnocování energetických cílů a navrhování energetických opatření. Důležitým momentem bylo zavedení centrálního nákupu elektrické energie a plynu, které pro všechny organizace kraje zajišťuje krajská organizace CEJIZA. Veškeré fakturační údaje od centrálních dodavatelů energie tvoří rovněž základní data v databázi a slouží pro sledování a hodnocení systému a tím plánování opatření ke zvyšování úspor v užití energie i úsporám nákladů na energie.

Zavedením certifikovaného systému managementu hospodaření s energií je zabezpečen trvalý proces sledování a řízení za standardních podmínek a zabezpečení plnění cílů v souladu s přijatou energetickou politikou.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient