Jihomoravský kraj získal jako druhý kraj v republice certifikát za energetickou politiku

Jihomoravský kraj zahájil implementaci systému energetického managementu pro kontrolu spotřeb energie na svém majetku v roce 2013 v souladu s přijatou Energetickou politikou kraje. K tomuto kroku vedly pragmatické důvody – neustále se zvyšující ceny jednotlivých druhů energie a současně stále přísnější legislativní požadavky v oboru hospodaření s energií. Výsledkem je mimo jiné i udělení Certifikátu systému managementu hospodaření s energií ISO 50001.

„Jihomoravský kraj vlastní rozsáhlý nemovitý majetek, který spravuje prostřednictvím svých 243 organizací. Ve více než tisíci vytápěných budovách zajišťují své činnosti krajské nemocnice, střední, umělecké a speciální školy, ústavy sociální péče a kulturní instituce. Roční náklady na energii dosahovaly před rokem 2013 téměř půl miliardy korun. Mít takovéto energetické hospodářství pod kontrolou byla celkem logická vize,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Vzhledem k novelizaci zákona o hospodaření s energií, který ukládá velkým podnikatelům pravidelně zpracovávat energetické audity nebo zavést certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, kraj zvolil variantu certifikovat implementovaný energetický management. Tuto variantu považuje z ekonomického hlediska za méně nákladnou, a přitom zajišťující trvalé efektivní řízení energetického hospodářství kraje.

V rámci energetického managementu byla vytvořena energetická databáze, do které je možno vstupovat přes internetové prostředí ze všech sledovaných organizací a míst s měřidly energie. Zaměstnanci všech krajských organizací jsou o požadavcích systému energetického managementu proškoleni a je požadována jejich aktivní účast při pravidelném záznamu dat do databáze, vyhodnocování energetických cílů a navrhování energetických opatření. Důležitým momentem bylo zavedení centrálního nákupu elektrické energie a plynu, které pro všechny organizace kraje zajišťuje krajská organizace CEJIZA. Veškeré fakturační údaje od centrálních dodavatelů energie tvoří rovněž základní data v databázi a slouží pro sledování a hodnocení systému a tím plánování opatření ke zvyšování úspor v užití energie i úsporám nákladů na energie.

Zavedením certifikovaného systému managementu hospodaření s energií je zabezpečen trvalý proces sledování a řízení za standardních podmínek a zabezpečení plnění cílů v souladu s přijatou energetickou politikou.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak