Jihlavští pořadatelé kulturních akcí mohou žádat o dotaci města

Žádosti lze posílat na Magistrát města Jihlavy od 5. prosince do 4. ledna
Statutární město Jihlava vyhlásilo dotační programy v oblasti kultury pro příští rok. Žadatelé mohou podat žádost o dotaci na podporu kulturní akce, malých kulturních projektů nebo kulturní činnosti od 5. prosince do 4. ledna. Formuláře žádostí a jednotlivé dotační programy lze najít na webových stránkách města Jihlavy v rubrice Finance a dotace a Dotační programy.

„Jednotlivé žádosti jsou po doručení zkontrolovány, v případě neúplné nebo chybně zpracované žádosti jsou žadatelé prostřednictvím Odboru školství, kultury a tělovýchovy vyzváni k odstranění nedostatků v náhradním termínu,“ uvedla Daniela Krišková z odboru školství, kultury a tělovýchovy jihlavského magistrátu.

Po vyhodnocení žádostí v příslušné komisi jsou žádosti předloženy k projednání Radě nebo Zastupitelstvu města Jihlavy, a to v závislosti na výši požadované dotace – do výše 50 000 Kč projednává rada města, dotace nad 50 000 Kč pak zastupitelstvo. Žádosti se budou projednávat na únorových zasedáních.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient