Jihlava je zase o krok blíže svému vodohospodářskému majetku

Jihlava během krátké doby uspěla hned v několika soudních přích o vodohospodářský majetek nezákonně zadržovaný Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Úspěšná série nyní pokračuje dalším rozsudkem. Městský soud v Praze v pátek 16. listopadu zrušil rozhodnutí o nicotnosti dřívějšího rozhodnutí krajského úřadu ze dne 12. září 2013. O nicotnosti, tedy zneplatnění rozhodnutí krajského úřadu, rozhodl v roce 2015 tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec.

Jihlava na konci roku 2012 vystoupila ze svazku, avšak svazek jí odmítl vydat její majetek. Krajský úřad v následujícím roce vydal šest rozhodnutí a potvrdil právo města na zadržovaný majetek i finance. Ministr Chovanec o dva roky později všechna rozhodnutí krajského úřadu znicotnil, a rozhodnutí tak pozbyla platnosti. Dle jeho názoru neměl v této věci rozhodovat krajský úřad, ale civilní soudy.

Dle nynějšího soudního verdiktu má smlouva o založení svazku obcí veřejnoprávní charakter a řízení o sporech z ní spadá skutečně pod příslušný správní orgán – Krajský úřad Kraje Vysočina, a to i tehdy, kdy se jedná o majetek.

První tři rozhodnutí ministra Chovance o nicotnosti rozhodnutí krajského úřadu o finančních nárocích již soudy zrušily, aktuální čtvrtá zrušená nicotnost byla první, která se týká vydání majetku Jihlavy, ke kterému měl svazek do 31. prosince 2012 právo hospodaření. Účetní hodnota tohoto majetku vedená v pořizovací ceně je 341 milionů korun.

Žaloba města proti nicotnostem byla vedena vůči Ministerstvu vnitra, vedlejší účastníci na straně žalovaného byly VAS a.s. a SVAK Jihlavsko. Je pravděpodobné, že žalovaná strana uplatní kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ve všech předchozích případech byla kasační stížnost zamítnuta.

„Jihlava je na dobré cestě k tomu, aby opět vládla svou veškerou vodohospodářskou infrastrukturou. Pokud dojde k vrácení vodovodů a kanalizací a zadržovaných finančních prostředků, umožní nám to po dlouhých letech průtahů ze strany svazku konečně propojit vodohospodářské opravy s opravami silnic i chodníků a Jihlava bude zase o něco hezčí a bezpečnější pro všechny,“ uvedl náměstek primátorky Jaromír Kalina, který má již druhým volebním obdobím spor se svazkem na starost.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient