Search
Close this search box.

Jičínští policisté upozorňují na riziko srážky se zvěří, za jeden den se jich událo sedm

Jičínští policisté opětovně upozorňují všechny řidiče na skryté nebezpečí, které na ně při jejich cestách číhá. Jedná se o zvýšené riziko dopravních nehod zapříčiněných střetem se zvěří. Jen od začátku letošního roku 2018 policisté v okrese Jičín z celkového počtu 203 dopravních nehod evidují již 60 případů v souvislosti se střetem se zvěří. Jen za posledních 24 hodin se jich stalo sedm. Jen pro porovnání s loňským rokem 2017 za stejné období z celkového počtu 202 dopravních nehod policisté evidovali 38 případů v souvislosti se střetem se zvěří. Ze statistiky tak jednoznačně vyplývá, že se jedná o jednu z nejčastějších příčin dopravních nehod. V souvislosti s tímto je nutné podotknout, že ne vždy se tyto nehody obejdou bez zranění.

Policisté tímto upozorňují všechny řidiče:
Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu, nejčastěji však za svítání a za soumraku. Velké riziko hrozí i při nočním oslnění světlomety vozidla, kdy je zvíře dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce.

Prevencí vzniku těchto nehod je především snížení rychlosti jízdy v místech, kde je možný výskyt zvěře, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost, že se zvíře náhle objeví. Jakmile zjistíme jeho pohyb před sebou, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Zvířata se pohybují většinou ve skupinách, takže je pravděpodobné, že zahlédnuté zvíře nebude samo.

Pokud již k nehodě se zvířetem došlo, je zapotřebí učinit opatření jako při kterékoliv jiné dopravní nehodě. Rozsvítit výstražná světla, umístit na silnici trojúhelník a jedná-li se o střet zejména s velkým zvířetem, přivolat policii. Nesnažte se poraněné zvíře odklízet ze silnice sami, může vám způsobit zranění. Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl zraněné zvíře zajistit či provést likvidaci uhynulého kusu. V případě nahlášení takovéhoto střetu policii se o tento úkon postarají sami policisté.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient