Search
Close this search box.

Jičín investuje přes tři miliony korun do podzemních kontejnerů

Křižovatka ulic Tyršova a Husova (nedaleko základní školy) a nábřeží Irmy Geisslové se změní. V příštím roce z těchto lokalit zmizí kontejnerová hnízda, která jednak zabírají značné množství prostoru a jednak na ně byly četné stížnosti ze strany občanů. Nahradí je velkokapacitní podzemní odpadní nádoby. Předpokládané výdaje jsou 3,38 milionu Kč, ale město má schválenou dotaci od Evropské unie a Ministerstva životního prostředí ČR, čímž může získat až 2,7 milionu Kč.

Financování akce a její zařazení do rozpočtu města v roce 2019 již schválilo Zastupitelstvo města Jičína na veřejném zasedání dne 19. září 2018. V předpokládané ceně projektu bude ještě pořízeno 5 velkoobjemových kontejnerů o objemu cca 9 metrů krychlových. Také má Jičín zakoupit 50 nádob o objemu 120 litrů, 150 nádob o objemu 240 litrů, všechny tyto na biologicky rozložitelný odpad, a dále 200 nádob o objemu 120 litrů na plastové obaly a 200 nádob o objemu 120 litrů na papír.

Především na křižovatce Tyršova a Husova docházelo k problémům. V blízkosti je řada provozoven, bytů i základní škola, a tak je zde vysoká produkce odpadu, a proto docházelo k častému přeplňování kontejnerů. Jičín reagoval na postřehy občanů. Rozšířil svoz z lokality a nechal prověřit, zda zdejší soukromníci mají uzavřené a správně nastavené smlouvy o likvidaci odpadu. Nyní Jičín jde ještě dále. Otestuje podzemní nádoby, které v Jičíně budou naprostou novinkou. Jsou však vyzkoušeny již v jiných městech.

„V Jičíně je více míst, kde by bylo vhodné vybudovat podzemní nádoby, ale zaprvé někde se musí začít a zadruhé na vícero míst bychom dotaci podle kritérií hodnocení nezískali. Vytipovali jsme již pět míst. Prvně tyto kontejnery vzniknou na rohu ulic Tyršova a Husova a v ulici Irmy Geisslové. Podzemní kontejnery mají 4,5násobný objem běžného kontejneru, takže by nepořádek kolem kontejneru měl zmizet. Věřím, že v dalších letech se tato technologie svozu odpadu bude dále v našem městě šířit,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Je nutné, aby občané odpad do podzemních kontejnerů nevhazovali tak, že by ucpali hrdlo. Zkušenosti z jiných měst hovoří o tom, že na tento typ nádob, ač nese mnoho pozitiv, si uživatelé musí nejprve zvyknout. Není možné odpad, je-li objemnější, do hrdla pouze vhodit, nýbrž je nezbytné se také ujistit, že propadl až do útrob kontejneru. Nádoby zároveň vyžadují speciální techniku pro vyprazdňování, město proto pro Technické služby města Jičína pořídí nové vozidlo, které bude víceúčelové a bude využíváno i pro „tradiční“ svoz odpadu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient